Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

העיתונאית למא ע'ושה (רושה) נעצרה בטענה שהפוסטים שלה בפייסבוק מסיתים לטרור. כמה עורכי דין חושבים אחרת

העיתונאית למא ע'ושה (רושה) נעצרה בטענה שהפוסטים שלה בפייסבוק מסיתים לטרור. כמה עורכי דין חושבים אחרת

ב4.9.22 כוחות הכיבוש פרצו לבית משפחתה של למא ע'ושה בשכונת שייח' ג'ראח, חיטטו בחפציה, החרימו את מכשיריה האלקטרוניים ועצרו אותה. כתב האישום שהוגש נגדה התבסס על הפוסטים שהיא פרסמה בפייסבוק, בהם היא הביעה תמיכה במאבק הפלסטיני והאדירה שהידים. הכיבוש ראה בפוסטים האלה הסתה לטרור.[1]
עורך הדין מדחת דיבה התייחס לכתב האישום כשקרי ומגוחך, ואמר כי חובה על בית המשפט לשחררה, ולא להשאירה בבית הכלא על סמך אישומים הנשענים על יסודות רעועים שמטרתם היחידה היא לצנזר את עבודת העיתונות הפלסטינית.[2]
עורך הדין חאלד זבארקה הביע חשש כי המקרה של ע'ושה עשוי להוות תקדים משפטי ואף טען בביטחון כי אנו נמצאים על סף חקיקת חוקי צנזורה על העיתונות, שמטרתם להשפיע על דעת הקהל הפלסטינית, וכל זה בחסות החוק. הוא הוסיף "והדגיש כי הכיבוש הישראלי מבקש להעניק צביון ציוני לשיח הציבורי הפלסטיני, או לכל הפחות, לכפות מצב של הכחשת הנרטיב הפלסטיני גם ברמת הפרסום בתקשורת." לטענתו, נקיטת צעדים דרסטיים כמו מעצרים והארכות מעצר, הגשת כתבי אישום, ומשפטים כולם מטרתם לדכא ולהשתיק את דעת הקהל. ניסיונות כאלה נכשלו בעבר בכל מיני מקומות בעולם, ובוודאי שלא ינחלו הצלחה בקרב העם הפלסטיני האציל.[3]
בנוסף נאמר כי "מודיעין הכיבוש שם למטרה עיתונאים ירושלמים באשמת הסתה כדי למנוע מהם להביע את דעתם ולהעביר את המסר הלאומי שלהם."[4]
ב-13.9.22 שוחררה ע'ושה תחת תנאים מגבילים הכוללים ערבות על סף 50 אלף ש"ח, מעצר בית, איסור שימוש במכשירים אלקטרוניים וערבות של הוריה לאכיפת כלל התנאים הללו.[5]
למא ע'ושה היא אם לשני ילדים, סטודנטית לתואר שני באוניברסיטת ביר זית ועיתונאית העוסקת בתיעוד עדויות של אסירים בבתי הכלא.[6] #צנזורה #מעצר

@img td:"@


https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/2928421910785982/