Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

אין דיווח – אין טיפול?

אין דיווח – אין טיפול?

במוקד 106 של עיריית ירושלים, המרכז בין השאר את כל בעיות התשתית והתברואה של העיר, עורכים מדי פעם דו"חות פילוח של פניות התושבים. כך למשל, כפי שנראה בתמונה הבאה, ניתן לראות את מספר הפניות של תושבי כפר עקב למוקד בחודשים ינואר-אוגוסט השנה.

"מספר התלונות שהוגשו לעירייה בתקופה הזו עומד על 916 בלבד", נכתב בדף הפייסבוק "המרכז הקהילתי כפר עקב – אגף התלונות":
– 25 תלונות על בעיית הכלבים המשוטטים.
– 35 תלונות על בעיות בתחזוקה של תאורת הרחוב.
– 29 תלונות על בעיות בניקיון הרחובות.
– 14 תלונות על בעיות בביוב.
– 40 תלונות על בעיית העכברים והחולדות – ועוד.

"גם אם קשה לפתור את הבעיה", נכתב, "יש צורך לדווח עליה – אחרת לא ניתן יהיה לשפר את השירותים בשטח. תמיד עדיף לקחת את מספר הבקשה מהעובד, ובמידה והתקלה לא מטופלת, יש לשלוח את המספר לגורמים המוסמכים".

💬 תרגום תגובות נבחרות 💬
– "צריך לפתוח בקמפיין אינטנסיבי להעלאת המודעות, שידחוף את התושבים להתלונן ולדרוש את מה שמגיע להם מדי יום."
– "זה נכון. ככל שיש יותר תלונות העירייה עובדת יותר כדי לפתור אותן. ראינו את זה עם בבעיות שהיו עם קבלן הניקיון, עם קבלן חברת הגיחון, עם הכלבים המשוטטים ועם המכרסמים. למה לא להשתמש באותה שיטה בעניין המים והתשתיות – במיוחד כשהחורף בפתח […] למרבה הצער, כולם בכפר עקב פחדנים – מפחדים מהעירייה בגלל שכולם בונים בלי רישיון […], חונים איך שהם רוצים, נוסעים נגד התנועה ולא רוצים לא דין ולא דיין. למה להטריד את עצמך כשאתה נהנה מהפריווילגיות שהשגת בכוח ובבריונות?"
– "זה שיש תלונות אומר שיש בעיות, אבל העירייה צריכה להקים צוות שיחקור אותן. האם העירייה צריכה שיהיו 120 אלף תלונות כדי לבדוק את התנאים הגרועים? […] רוב התושבים כבר התרגלו למצב, אבל זה לא אומר שהכל בשליטה […]."
– "כמות התלונות נחשבת לגדולה מאוד יחסית לאזורים אחרים."
– "אנחנו מקווים שהתושבים ימשיכו להגיש תלונות למוקד של העירייה, כי זה באמת הכלי היחיד שיש כדי ללחוץ על העירייה שתעשה את התפקיד שלה כמו שצריך […]."

◀️ מקור: המרכז הקהילתי כפר עקב – אגף התלונות
📷 קרדיט צילום: המרכז הקהילתי כפר עקב – אגף התלונות

#תשתיות #עיריית_ירושלים #כפר_עקב

👇👇 הפנייה לפוסט המקורי בתגובות 👇👇

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/300675300_2911188155842691_3522335218564619784_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=Unq9Etc74gUAX_DwV_X&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AT9utO1gOTh7uxd2RlB31iDKzB7dx6xN65jWah5HcTzSqg&oe=630D1B25`@


https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/2911188309176009/