Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

עיוות תוכנית הלימודים – על מה ולמה?

עיוות תוכנית הלימודים – על מה ולמה?

בשבוע שעבר פרסמנו פוסט סביב התכנסות ההורים של תלמידי ותלמידות המכללה האיבראהימית בעיר – אחד מששת בתי הספר שרישיונם נשלל עקב "הסתה חמורה בספרי הלימוד כנגד מדינת ישראל וחיילי צה"ל" – ואחת מהשאלות שעלו בעקבותיו היא – על איזה תכנים בדיוק מדובר?

אז להלן הפרטים המלאים, כפי שהתפרסמו על ידי ההורים – מוזמנים ומוזמנות לשפוט את הלגיטימיות שלהם מנקודת מבטכם:

– "ניסיון להוציא את הזהות הפלסטינית מהתלמידים במזרח ירושלים, ולהפריד בינם לבין ההיסטוריה והחברה שלהם:
• בספר הלימוד של הבנת הנקרא לכיתה י' נמחקו נושאים הקשורים לפליטים הפלסטינים ולזכות השיבה, כמו גם לדבקות הפלסטינים בארץ מולדתם על אף הכיבוש.
• באותו ספר נמחקו גם בתים בשיר "מה ערכו של האדם ללא מולדת וללא דגל".
• בספר הלימוד של קריאת הקוראן הוחלפו מילים בפסוקים קוראניים בסורה "המערה" – בפסוק "יהיו אשר יגידו, שלושה היו, וכלבם הרביעי שבהם. או יגידו, חמישה היו, וכלבם השישי כל אלה ניחושים בעלמא" [פסוק 22].
• בספר הלימוד של הבנת הנקרא לכיתה ח' הופיע טקסט עם תיאור של ירושלים ופעילות על משוררים פלסטיניים, שנמחקו.
• אלה רק כמה דוגמאות לעיוותים הרבים שעשו לתוכנית הלימודים הפלסטינית.

– הדפסת הנוסח הפלסטיני הישן, עם העיוותים שנעשו בו, ושיווקו לבתי הספר בירושלים כמהדורה הנכונה לשנת הלימודים הבאה, מתוך ידיעה כי המחלקה האחראית על תוכנית הלימודים הפלסטינית ערכה תיקונים במהדורות הישנות והוציאה מאז מהדורות מעודכנות.

– רשויות הכיבוש מחקו את הדגל הפלסטיני ואת כל הסמלים הלאומיים מכל הספרים, למרות שכלילתם בספר היא זכותו של המוציא לאור, ולאף אחד אין זכות חוקית להסיר אותם.

– רשויות הכיבוש הישראלי הדפיסו ספרים פלסטיניים ומחקו פסוקי קוראן וטקסטים – מה שפוגע בתוכן הלימודי. איך תלמיד אמור לקרוא שיר שמחקו ממנו בתים שלמים?

– עיוות תוכנית הלימודים לא הוגבלה רק למחיקת סמלים או פסקאות משיעורים מסוימים. שיעורים שלמים נמחקו והוחלפו בשיעורים אחרים, המעודדים חיים בדו-קיום עם הכיבוש – אפילו בכיתות א'."

אז מה דעתכן?

◀️ מקור: העיתונאי אחמד אל-בודיירי
📷 קרדיט צילום: צילום מסך (אילוסטרציה)

#חינוך

👇👇 הפנייה לפוסט המקורי בתגובות 👇👇

@img td:`https://scontent-msp1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/299940967_2908573322770841_6706525271940142276_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=JppPEcHpH-QAX_ffV0V&_nc_ht=scontent-msp1-1.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AT-uIZHdoxtU_LsVGfJv6NZBoRz_mUcRfr9WlyWkviyRLw&oe=6309EDF7`@


https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/2908573676104139/