Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

מייקל דניס רוהאן – מצלצל מוכר?

מייקל דניס רוהאן – מצלצל מוכר?

והרי אירוע שהציף את הרשתות החברתיות של מזרח ירושלים אתמול [21.8] ולא הוזכר כמעט במקורות בעברית – ההצתה של מסגד אל-אקצא.

ב-21 לאוגוסט 1969, אתמול לפני 53 שנים, "המתנחל מייקל דניס רוהאן הצית אש במסגד, מה שהוביל לשריפת ענק בחלקו המזרחי של בית התפילה המרכזי שלו" [1]. האש פגעה בתכולת המסגד, כולל בבמת התפילה ההיסטורית של המצביא סלאח א-דין אל-איובי, והייתה אמורה לפגוע גם בכיפת הסלע.

עבד אל-כרים א-שרבאתי, "אחד מעדי הראייה לפשע הזה", סיפר כי האש השמידה חלקים שלמים מהמסגד, כולל לוחות עץ מעוטרים בפסוקים מהקוראן ושטיחים איראניים שהיו פרוסים במסגד. לדבריו, "הכיבוש מנע מכולם להיכנס לעיר העתיקה ולסייע בכיבוי השריפה, ומנע גם כניסה של כבאים". בנוסף, המים נותקו משטח המסגד, מה שמעיד כי מעשיו של רוהאן קשורים "לקנוניה שלו ושל החבורה שלו". מבחינתו, אז כמו היום – "הכיבוש ממשיך להפר את קדושת המסגד בפעולותיו האכזריות – שריפה, הריסה והפקעה של בתים ואדמות".

גם משרד החוץ הפלסטיני השמיע טענות דומות, בציון יום השנה לשריפת המסגד [2]. "רשויות הכיבוש ממשיכות ליישם את תוכניותיהן נגד מסגד אל-אקצא", נמסר מטעמו, "על מנת לקבוע חלוקה של הזמנים בו, בדרך לחלוקה מרחבית שלו, תוך שאיפה להרוס אותו לחלוטין ולבנות עליו את בית המקדש הבדוי".

תנועת חמאס, הג'יהאד האסלאמי, ועדות ההתנגדות ומחלקת הווקף – כל אלה התבטאו אף הם בנושא אל-אקצא, וקשרו בין ימי העבר לימי ההווה:

להלן ציטוטים נבחרים:
– "השריפה שפרצה במסגד המבורך לפני 53 שנים עדיין בוערת, ומייצגת את הטרור הישראלי שפוגע באחד האתרים הקדושים ביותר למוסלמים."
– "הפשע הזה מעיד על הטרור של הכיבוש ושל קבוצות ציוניות נגד המסגד".
– "ביום השנה ה-53 לשריפת מסגד אל-אקצא עדיין יש קנוניות וסכנות ציוניות המאיימות על המסגד – יש לשלב כוחות על מנת למגר את הסרטן הציוני מכל האזור."

📷 קרדיט צילום: ויקיפדיה – הנזק שנגרם מההצתה; רוהאן בפתיחת משפטו

#היסטוריה #אלאקצא

👇👇 הפניות למקורות בתגובות 👇👇

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/299867181_2907985176162989_2729934824010271267_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=sMGjJSFR9BkAX90Jkpo&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AT-y9RQngY_7hhTrap_5nM2tHdGrNjAwFCrAvUlYVtnUCw&oe=63071459`@


https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/2907985476162959/