Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

אז אולי שההורים ילמדו היסטוריה?

אז אולי שההורים ילמדו היסטוריה?

לפני קצת יותר משבועיים דיווחנו על החלטתה של שרת החינוך, יפעת שאשא ביטון, לשלול את רישיונותיהם של שישה בתי ספר במזרח ירושלים בשל "הסתה חמורה בספרי הלימוד כנגד מדינת ישראל וחיילי צה"ל" [1]. השבוע, התכנסו הורי התלמידים והתלמידות במכללה האיבראהימית על מנת להחליט על הצעדים שעליהם לנקוט לאור האולטימטום שניתן לבית הספר על ידי משרד החינוך – לתקן את החומר הלימודי או להישאר סגורים ב-1 בספטמבר [2].

"ההורים דחו פה אחד את תוכנית הלימודים המעוותת של ישראל […] והחליטו לנקוט במספר צעדים מקדימים – במישור החברתי, המשפטי והתקשורתי – על מנת להתמודד עם הסכנה הנשקפת לעתיד ילדיהם". לדבריהם, כפיית תוכנית הלימודים הישראלית על התלמידים מהווה "צעד ראשון בדרך לישראליזציה של כל החינוך בירושלים" – כפיית תוכנית הלימודים הישראלית גם על בתי ספר של הווקף ועל בתי ספר פרטיים.

במהלך המפגש הוצגו מספר דרכים אפשריות ומעשיות להתמודדות עם החלטת שרת החינוך: פרסום והפצה של סרטונים להעלאת המודעות סביב הסוגייה, הקמת ועדה משפטית בתוך ועד ההורים ומתן ייעוץ משפטי מצד הורים בעלי השכלה משפטית ועוד.

מצדה, הסבירה ההנהלה להורים על ההחלטות הישראליות "לתת למכללה הזדמנות לתקן את המצב ולקבל את תוכנית הלימודים המעוותת – שאם לא כן, רישיונה יבוטל", אך הדגישה כי אין בכוונתה לעשות כן. מבחינתה, תוכנית הלימודים הישראלית, "שדומה לתוכנית הפלסטינית – רק שהורידו ממנה את כל הערכים הלאומיים והחברתיים, ודחפו לתוכה פרקים שלמים של רעיונות, דעות ומינוחים" זרים שנדחו על ידי ההורים.

💬 תרגום תגובות נבחרות 💬
– "בסוף הם יעשו מה שעושים בשאר בתי הספר. למה? כי המשמעות של שלילת רישיון היא סבל להורים. הרי יש בית ספר בצור באהר שהרישיון שלו נשלל והתלמידים לא יודעים לאן ללכת."
– "צעד איכותי, נבון ובכיוון הנכון. נקווה ששאר בתי הספר יפעלו באותה דרך."
– "האם ועד ההורים שאל את הנהלת בית הספר למה היא לוקחת שכר לימוד מופקע מהתלמידים, בנוסף לתמיכה שהיא מקבלת ממשרד החינוך?"
– "האשמה היא עליהם. למה הם הסכימו לקבל את התקציבים האלה מלכתחילה? הם קיבלו אותם ממשרד החינוך הישראלי ועכשיו עליהם לשלם את החשבון… יש מוסדות חינוכיים שלא התפתו לתקציבים […] הם סירבו ונשארו איתנים. אבל שאר המוסדות שמאיימים עליהם בשלילת הרישיון – הם נהנו מהסכומים הגדולים שהם קיבלו, בנוסף לשכר הלימוד המופרז שהם קיבלו מההורים."
"[…] הפתרון הנכון לכל מה שקורה הוא שהאבות והאימהות יהיו אחראים. שהדת וההיסטוריה יהיו באחריות ההורים, שילמדו את התלמידים על הסכנות האורבות להם מכל הצדדים. במיוחד בגלל שאם יש מורים או מורות שיש להם מושג על דת ולאומיות, שאומרים מילה אחת של אמת לתלמידים, פותחים נגדם בצעדים חריפים."

📷קרדיט צילום: העיתונאי אחמד אל-בודיירי

#חינוך

👇👇 הפניות למקורות בתגובות 👇👇

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/298793999_2904264483201725_7428319913385492861_n.jpg?stp=dst-jpg_p180x540&_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=-hrpKCUVR8wAX-QbETq&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AT957OXBujI_DgcBRuMR5uty01Z7ooPcj-J6EXSReHLSmg&oe=63010C96`@


https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/2904264659868374/