Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

המטרה – הצגת ידע מזויף לתיירים

המטרה – הצגת ידע מזויף לתיירים

מוזיאון מגדל דוד, מרכז עיר דוד ומרכז דוידסון הם שלושה מוקדי תיירות מרכזיים בירושלים, ובכל אחד מהם מוצגת ההיסטוריה היהודית של העיר – מנקודת מבט אחרת ובצורה שונה. אלא שמנקודת מבט פלסטינית, המשתקפת היטב בכתבה באתר האינטרנט 'אל-קסטל', רב ביניהם המשותף מאשר הנבדל, משום ששלושתם מהווים "מוסדות המזוהים עם הכיבוש הישראלי, ותפקידם לייהד את העיר הכבושה […] ולמחוק את הזהות הערבית והאסלאמית".

קל ללגלג על הטענה הזו ולהגיד שזו עוד האשמה פלסטינית בלתי מבוססת שרואה בכל דבר "ייהוד" או "ישראליזציה". אך האם יש בהם גם אמת? שפטו בעצמכם.

מוזיאון מגדל דוד

"הכיבוש הישראלי הקים את המוזיאון ב-1989", והתוכן המוצג בו מתעלם "מהתרבויות שהתקיימו בעיר, ובראשן – התרבות הערבית והמוסלמית". בכתבה מתואר כי המצודה נשמרה עד היום בזכות "ההתעניינות החזקה של המוסלמים בה", וסלאח א-דין אל-איובי למשל הוא זה שביצע בה תיקונים רבים "לאחר ששחרר את ירושלים". גם בהמשך, המצודה זכתה לחסות עות'מאנית, שהשתמשו בה כמרכז צבאי חשוב. עם זאת, במוזיאון מגדל דוד עסוקים בעיקר "בלקדם היסטוריה שקרית של ירושלים", משום שהוא בוחן אך ורק את ההיסטוריה היהודית של המקום – "מהעדויות הראשונות להתיישבות אנושית בעיר באלף השני לפני הספירה ועד אירועים מרכזיים באמצע המאה ה-20".

עיר דוד – ירושלים הקדומה

"בשנת 1986 הוקמה עמותת המתנחלים אלע"ד, שזכתה לתהילה בזכות שליטתה על אדמות ונדל"ן פלסטיניים בעיר ובזכות הקשר שלה לחפירות מתחת למסגד אל-אקצא". על פי העמותה, הכפר סילוואן נבנה על חורבות עיר דוד, "למרות שאין שום עדות לטענה הזו במחקר ובארכיאולוגיה", ומשכשלה להוכיח את זה, פעלה העמותה "לבנייה של ארבעים נקודות התנחלות בכפר – מתוך ידיעה שלפני 1990 לא היה שם מתנחל אחד". במסגרת עבודתה, מממנת העמותה סיורים לתיירים זרים בהם היא מציגה את "הסיפור המקראי של סילוואן", ומקדמת בו "נרטיב דתי-לאומי – תוך ניצול העתיקות המצויות בו, על אף שמחקרים הוכיחו שאין קשר בינן לבין הנרטיב הציוני".

The Davidson Center

"מרכז דוידסון עובד בשיתוף פעולה עם עמותת אלע"ד", וגם אליו מגיעים מיליוני מבקרים בשנה "שיוצאים לסיורים בהם מתוארים תולדות ירושלים מנקודת המבט של הנראטיב הציוני".

📷 קרדיט צילום: Flickr

#היסטוריה #תיירות

👇👇 הפנייה לכתבה המקורית בתגובות 👇👇

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/297207238_2900014093626764_3225548809836648650_n.jpg?stp=dst-jpg_p180x540&_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=qU93RKoiyx0AX9CDB-M&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AT_aBpO7mg3ZKARZQkVWTCFmlS6Jvhb7nZsjtimKRzxP_A&oe=62F7C74B`@


https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/2900014203626753/