Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

הפשעים של הכיבוש – מניפסט

הפשעים של הכיבוש – מניפסט

"המעצמה הכובשת מאמינה שבאמצעות הפשעים שהיא מבצעת נגד העם שלנו – בגדה המערבית, בירושלים ובעזה – היא תוכל להכניע את העם שזה – שלא יוותר ולא ייכנע עד שישיג את כל זכויותיו הלאומיות: זכות השיבה, זכות ההגדרה העצמית, הקמת מדינה פלסטינית עצמאית שבירתה ירושלים – בלי קשר לקורבנות המוקרבים לטובת הגשמת המטרות האלה".

כך נפתח דבר המערכת של עיתון אל-קודס, שעסק בסיום סבב הלחימה הנוכחי ברצועת עזה, ומהווה מסמך המייצג נאמנה את הלך הרוח המזרח ירושלמי.

בהמשך הטור, מפורטים "כל פשעיה של המדינה הכובשת": מלחמה תוקפנית ברצועת עזה, הרג בדם קר בגדה המערבית ופלישה לערים בה, פלישות יומיומיות לאל-אקצא, הרחבת ההתנחלויות והתקפות של מתנחלים על אזרחים – ועוד ועוד. גורלה של מדינה כזו יהיה רק "בושה וחרפה", ובהיסטוריה של העולם ייכתב כי "מדינה זו, שהוקמה על חורבות העם שלנו, ביצעה יותר פשעים נגד האנושות מאשר כל המדינות הקולוניאליות שיצרו אותה ותומכות בה".

ואכן, בטור מתואר כי ישראל אינה פועלת לבד. "הילדים שנהרגו ונפצעו כתוצאה מתוקפנות הכיבוש", מהווים עדות ברורה "לפשעים ולגזענות של הכיבוש הזה", אך גם למעורבותן של מדינות המערב – ובראשן ארה"ב – "שתומכת בישות הגוזלת ושותפה לפשעים נגד העם שלנו". בנוסף, חצי האשמה של הכותבים מופנים גם כלפי מדינות ערביות ומוסלמיות שנרמלו את יחסיהן עם ישראל.

הרעיון לפיו מדינת ישראל היא מדינה קולוניאליסטית מופיע שוב ושוב בשיח הפלסטיני עליה, וכאן, נכתב כיצד כפי "שכל עמי העולם שהיו נתונים לקולוניאליזם אכזרי שוחררו, כך ישוחרר עמנו במוקדם או במאוחר". במובן הזה, "העם הפלסטיני האדיר ישיג את כל מטרותיו ויגשים את כל שאיפותיו הלאומיות – למרות כל הפשעים ומעשי הטבח שנעשים נגדו".

📷 קרדיט צילום: מרכז המידע וואדי חילווה – אל-קודס

#עזה

👇👇 הפנייה לטור המקורי בתגובות 👇👇

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/296531103_2898763317085175_4987678028522433815_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=qvvKS2B-sEwAX_Vu76F&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AT-pARQ0f2-0agwtW9ciDJZzx4qRhRzs9DfCKnTFWZCZUg&oe=62F68B03`@


https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/2898763617085145/