Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

חוגגים לניחוחות דם החפים מפשע

חוגגים לניחוחות דם החפים מפשע

"תושבי ירושלים! אנו מודיעים לכם על ביטול פעילויות הבידור שהיו מתוכננות להיום [אתמול, 7.8] בשועפאט, מתוך סולידריות עם האנשים שלנו בעזה, ובגלל הנסיבות הנוכחיות של ההרג וההרס שפוקדים את עמנו הפלסטיני [1]."

אחד הדברים שקורים בזמן אסון, הוא שיוצא החשק מלעשות כל דבר כיף. בימים האחרונים זו הייתה האווירה במזרח ירושלים, ולצד הידיעות על העימותים באל-אקצא ובעיר העתיקה, ישנן גם ידיעות כאלה, המעידות על הקשר ההדוק שבין תושבי מזרח ירושלים לבין תושבי עזה, ועל המלאכותיות שבחלוקה ביניהם.

"לא רציתי לדבר על הנושא הזה, אבל חשוב לי להפנות אליו את תשומת הלב, כי אם מהמרים ש"כולם יודעים להבדיל בין מה נכון ומה שגוי" – ללא ספק מפסידים. לא אכנס לפרטים או לאזורים ספציפיים.
• לגבי גילויים של שמחה (חתונות וכאלה) – בימים שאפשר להריח את ניחוח דם החפים מפשע העוטף את שמי פלסטין, ולאור הנסיבות הנוכחיות בהן חיים העם שלנו והאחים שלנו בעזה.
• נא להגביל את גילויי השמחה ככל האפשר, בין אם בחתונות, בשמחות ובאירועים אחרים. אפשר לבטל אירועים לא הכרחיים, שכן העם הפלסטיני שלנו חווה אסון כואב שלא ניתן לתיאור.
• זה המינימום ההכרחי, בכבוד רב [2]."

💬 תרגום תגובות נבחרות 💬
– "לא רק, שגם האוניברסיטאות יידחו את טקסי הסיום, או שדם השהידים יהפוך לזול."
– "נכון, הלוואי שאנשים יבינו את זה קצת."
– "באמת אין שמחה בלבבות שלנו. הילדים בעזה מתים מדיכוי, השפלה, רעב, עוני, מחלות ומצור מאז 2006 – אלה חיים?"
– "אנחנו פשוט רואים איך הדם שלנו בעזה איבד את הקרובים שלו, ולא שמענו קולות של הזדהות, אפילו לא במילה אחת, מכל רחבי פלסטין. תזכרו רק שעזה לא נטשה אותנו – אפילו לא ליום אחד – כשהיהודים התנפלו על האנשים שלנו בירושלים ובכל הערים בגדה המערבית, אבל היא ננטשה בכל מובן המילה."

◀️ מקור: הפעיל החברתי וויסאם בוח'ארי

#קהילה #עזה

👇👇 הפניות למקורות בתגובות 👇👇

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/296593201_2898663060428534_7222196285505473080_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=LN8baXHeYLoAX_2s5A2&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AT-fExwvleLSgceHrL5paBkY420bScCf9vRALyVH-W51-g&oe=62F4C48F`@


https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/2898663173761856/