Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

כתב אישום נגד מושל ירושלים?

כתב אישום נגד מושל ירושלים?

מדי פעם עולה בעיתונות המזרח ירושלמית שמו של עדנאן ע'ית', מושל מזרח ירושלים המתגורר בסילוואן – בעיקר בהקשרים של "פעולות הנעשות נגדו על ידי הכיבוש". מדי פעם ע'ית "נעצר על ידי רשויות הכיבוש, שוב ושוב", אך השבוע קרה משהו עם חשיבות גדולה הרבה יותר – כתב אישום שיוגש נגדו לבקשת המשטרה [1].

"המתקפה החוזרת ונשנית כלפיו, בתירוצים קלושים, לא תשפיע על נחישותו", אמר מושל בית לחם, "ולא ירתיעו את העם הפלסטיני לממש את ריבונותו בירושלים". לדבריו, כל "צעדי הכיבוש רק מגבירים את כוחו של העם הפלסטיני" – כשלכיבוש עצמו, "כמו כל כוח אימפריאלי", יש סוף ברור שיגיע במוקדם או במאוחר.

בעקבות כתב האישום, שעל פי מקורות בעברית יוגש נגד ע'ית' לאחר "שהפר יותר מעשר פעמים בחודשים האחרונים צו שאסר עליו להיכנס לשטחי יהודה ושומרון" [2], הוקמו ברחבי הארץ דוכנים המביעים תמיכה במושל – בטול כרם, קלקיליה, בית לחם ובאזורים נוספים – כמו גם את "התנגדותם לכיבוש ולתוכניותיו".

הפעיל החברתי אוסאמה ברהם כתב למושל בפרופיל הפייסבוק שלו כך, לצד תמונתו של ע'ית' המתנוססת על חומות העיר העתיקה [3]:
"העיר הזאת – כהרגלה, נאמנה ליקיריה, איננה שוכחת את בניה, וחומותיה מכבדות את גבריה.
איזו עיר זו, ואיזה עוצמה.
ישוחרר עדנאן ע'ית', בנה הצדיק של העיר הנצורה.
תודה למי שלא הניף דגל לבן, ותודה לכל מי שתמך בעדנאן בזמן השבי שלו."

📷 קרדיט צילום: אוסאמה ברהם

#מעצרים

👇👇 הפניות למקורות בתגובות 👇👇

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/295992161_2896136064014567_5601486035791585375_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=ICv-age6XgUAX-NXAUg&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AT_oKT8tFVQ4jM7SSZ8zsN3Zjo24hKV-5X36FF8URbogtw&oe=62F1B9EE`@


https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/2896136300681210/