Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

איך מתאר המזרח ירושלמי את שער שכם?

איך מתאר המזרח ירושלמי את שער שכם?

שער שכם מוזכר פעמים רבות בעמוד שלנו, בהקשרים תרבותיים, חברתיים וגם פוליטיים. הפוסט הבא הוא תרגום ועיבוד של טקסט שכתבה מזרח ירושלמית על שער שכם כפי שרואים אותו תושבי מזרח ירושלים:

שער שכם מהווה את הכניסה המפוארת ביותר לירושלים (העתיקה) מבחינת העיצוב והגובה שלו, שמגיע ל- 8 מטרים. במהלך מאות שנים הוא היה למעבר הראשי של כל שיירות הסוחרים וקבוצות התיירים שמבקרים בירושלים. בכניסה לבאב אל-עמוד (כלומר, שער העמוד, כפי הוא נקרא בערבית) ישנה רחבה גדול ומדרגות ששטחם מגיע ל-8 וחצי דונמים. ברחבה מצויים דוכנים וחנויות רבים. במאות השנים האחרונות השער משמש כניסה לשני הרחובות הראשיים של השוק המוסלמי – באב חאן א-זית ובאב אל-ואד.

לירושלים העתיקה יש 13 שערים, 8 מהם פתוחים ו-5 סגורים. בין השערים הפתוחים אנחנו מכירים את: שער האריות, שער יפו ושער ציון לדוגמא. מלבד השערים הרשמיים האלה, יש מה שנקרא בערבית 'פתחים' – שער הפרחים, שער האשפות והשער החדש. מעניין שישנם שמות בערבית ששונים לגמרי מהשמות בעברית, לדוגמא 'שער העמוד' – שער שכם, לעומת השער החדש שנקרא כך גם בערבית.

מבחינה היסטורית, שער שכם כולל יסודות מתקופת האימפריה הרומית, ונבנה בידי הקיסר אדריאנוס במאה השנייה לספירה. השער, כפי שאנו מכירים אותו כיום, נבנה בתקופה העות'מאנית בין השנים 1539-1537. מעל השער ניתן לראות עד היום חרך לכלי נשק וכתר שנהרס ברעידת האדמה שפקדה את ירושלים בשנת 1927 ושוחזר מאוחר יותר בידי השלטון הישראלי.

שער העמוד נקרא כך בערבית בשל הימצאותו של עמוד בגובה של 14 מטרים. העמוד הוצב ברחבה הפנימית של השער בתקופה הרומית, ושימש ככל הנראה למדידת מרחקים. המרחקים נמדדו באמצעות אבני ה'מליאריס'. יש שסבורים שמשם הגיע השימוש באמת המידה מיל.

השלטונות הישראליים ושער שכם נמצאים כבר זמן מה ביחסים מורכבים. מאז האינתיפאדה השנייה בשנת 2000 נעשו ניסיונות רבים לצמצם את נוכחות האנשים ברחבת השער. תהליכים אלו הגיעו לשיא עם התפרצות ההתקוממות העממית באוקטובר 2015, כששער שכם הפך לאזור צבאי. מאז אירועים אלה באוקטובר 2015, הגיעו מספר ההורגים ל-64 בני אדם מאזור ירושלים, 15 מהם נהרגו בשער שכם עצמו, חלקם בעודם מבצעים פעולות התנגדות אלימות.

מאז שנת 2017, בהחלטת גלעד ארדן, השר לביטחון פנים בזמנו, הוצבו מצלמות אבטחה ברחבת השער ובסביבתה והוגדלו מספר הכוחות המיוחדים שכללו אנשי שב"כ בלבוש אזרחי ויחידות פרשים. עד היום שער שכם מהווה מוקד לסכסוכים בין התושבים לגורמי הביטחון, בעיקר במועדים וחגים.

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/295873816_2895179724110201_6587787594473090729_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=cmrx7muMFlgAX-MS7Vl&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AT_rCfv16IXDV_ESdh78MoV0D8tHyuUECHy4J_XR-0s_cw&oe=62F0F7DF`@


https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/2895179960776844/