Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

תשובה לעוקבים ולעוקבות שלנו

תשובה לעוקבים ולעוקבות שלנו

בתגובות לפוסט שפרסמנו אתמול בנושא "האשמת הכיבוש באלימות ובפשיעה ברחוב המזרח ירושלמי" [1], העוקבים והעוקבות שלנו העלו את האפשרות כי אחת הסיבות לכך היא חוסר השתתפותם של תושבי מזרח ירושלים במשחק הפוליטי (המוניציפלי). טענה זו מתקשרת לידיעות ודיווחים אודות כוונתם של גורמים במזרח ירושלים להריץ מטעמם מועמד לעירייה בבחירות 2023 [2].

בתגובה לדיווחים הללו, וכתשובה (אחת מני רבות) לעוקבים ולעוקבות שלנו, התפרסמה באתר האינטרנט 'אל-קסטל' כתבה על "הסכנות הטמונות בהשתתפות תושבי מזרח ירושלים בבחירות לעיריית הכיבוש – שרודפת אחר אנשים ומטילה עליהם מיסים מופקעים, מגרשת אותם מבתיהם והורסת אותם, מונעת מהם פרנסה ומשתלטת על אדמתם לטובת פרויקטים של מתנחלים" [3].

הפרשן הפוליטי ראסם עובידאת נותן לשאלה זו את התשובה שכולנו מכירים – "השתתפות בבחירות משמעותה הכרה פוליטית בסיפוח מזרח העיר […], שנכבשה על ידי הכוח הכובש תוך הפרה של כל החוקים והעקרונות ההומניטריים והבינלאומיים". לדבריו, אין מדובר גם רק בעמדתם של תושבי מזרח ירושלים, אלה בעמדתה של קבוצה רחבה יותר של אנשים – הפלסטינים, הערבים, ואפילו שאר תושבי העולם – מה שמחייב את תושבי מזרח ירושלים להיות מחויבים לה. מבחינתו של עובידאת, "התירוצים של אלו ששוקלים להתמודד ולהשתתף בבחירות קשורים לשירותים שהם רוצים לקבל ולזכויות הכלכליות והחברתיות שהם רוצים להשיג", והם בוחרים להאמין לשקרים של העירייה במקום להיאבק בה בדרכים אחרות. בכלל, העירייה נחשבת בעיניו ל"אחת זרועות הביצוע החשובות ביותר של הכיבוש […], שגוזל מאיתנו את הזכויות על אדמתנו, שמחוקק חוקים גזעניים כמו חוק הלאום או הפללה של מי שמניף את דגל פלסטין".

גם החוקר נאסר אל-הידמי מחזיק בדעה דומה, ומסביר כי אחד העקרונות ששמרו על זהות מזרח ירושלמית אחידה ומאוחדת היא העדר ההשתתפות בבחירות לעירייה. כך, "מתן לגיטימציה להתערבותו של הכיבוש בזהות הזו, בתחומים חינוכיים, תרבותיים ואינטלקטואליים" תביא לחיסולו של המגן האחרון של תושבי מזרח ירושלים.

📷 קרדיט צילום: פלאש 90

#פוליטיקה #עיריית_ירושלים

👇👇 הפניות למקורות בתגובות 👇👇

@img td:`https://scontent-lga3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/294650869_2888994904728683_6310430216185011059_n.jpg?stp=dst-jpg_p480x480&_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=ogk-lJRmchUAX-csFpH&_nc_ht=scontent-lga3-1.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AT-U8IpSIGSGRt7Fb5705GFLoy8Qd4X4H3iKXoBnbk0oDw&oe=62E407A0`@


https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/2888995081395332/