Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

ההתנגדות לכיבוש היא לא אלימה – הכיבוש רק מגדיר אותה ככזו

ההתנגדות לכיבוש היא לא אלימה – הכיבוש רק מגדיר אותה ככזו

בשבוע שעבר קבע בית המשפט העליון כי "אין פגם חוקתי בשלילת אזרחות למי שהורשע בטרור", בטענה כי על אף הקשיים החוקתיים הכרוכים בכך "מדובר בתכלית ראויה" [1]. את תושבי מזרח ירושלים האמירה הזו ודאי משעשעת, משום שמעמדם יהיה דומה למעמדו של המורשע בטרור – תושבי קבע בעלי זכויות מלאות למעט הצבעה בבחירות הארציות.

עורך הדין המזרח ירושלמי מדחת דיבה, סיפר כי חוק זה מדגימה היטב את "ההרמוניה השוררת בין מוסדות הכיבוש השונים – המחוקקים והשופטים". לטענתו, הסכנה הקיימת בחוק כזה היא בהטלת העונש הנוסף על כל מי "שעוסק בפעילויות שהכיבוש תופס כמאיימות על ביטחונו", זאת על אף "שההתנגדות לכיבוש היא לא אלימה" ושהחוק מגדיר אותה ככזאת.

"החוק הזה מפר את כל הנורמות המשפטיות וההומניטריות הבינלאומית", מספר דיבה, "המאפשרות לאדם הכבוש להישאר בארצו הכבושה מבלי שיפגעו בישיבתו בה ובתנאי חייו". כשהוא מדבר על האיום שהחוק מטיל על תושבי מזרח ירושלים, דיבה מסביר כי "הכוח הכובש יכול לשלול את תושבותו של כל אדם מזרח ירושלמי", במידה ולאותו אדם "מאיים על ביטחון המדינה – סיבה נוספת לדיכוי הפלסטינים תושבי ירושלים שצריכים להיאבק על נוכחותם בעיר".

על פי נתוני משרד הפנים, מאז 1967 נשללה תושבותם של 14,701 פלסטינים ממזרח ירושלים.

📷 קרדיט צילום: אילוסטרציה (Flickr)

#חוק

👇👇 הפניות למקורות בתגובות 👇👇

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/294446398_2887966001498240_2008245308721633086_n.jpg?stp=dst-jpg_p180x540&_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=9dIofWPi3PYAX9CAO02&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AT9-iGcDEcwT9onTPMfdHljltY22p6eJKEq-EmjsgU2qsA&oe=62E1356B`@


https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/2887966221498218/