Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

האבנים המתגלגלות באל-אקצא

האבנים המתגלגלות באל-אקצא

במהלך חודש הרמדאן האחרון, נפלה אבן מאחד הקירות של המוזיאון האסלאמי שנמצא ברחבת אל-אקצא, סמוך לשער המוגרבים. בעקבות האירוע הזה, הרשויות הישראליות הודיעו לווקף כי אין להכניס מכוניות ומשאיות קטנות, שהיו נכנסות למתחם עם מגשי אוכל לשבירת הצום של המתפללים. מאז, נופלות מדי פעם עוד ועוד אבנים מהקירות של מבנים שונים באל-אקצא, ובכתבה שפורסמה באתר האינטרנט 'אל-קסטל', מאמינים כי הם מצאו את התשובה [1].

נפילת האבנים "מבשרת על אסון קרוב שעלול לקרות כל רגע במסגד", נכתב, "שסובל כבר יותר מחמישים שנה מהחפירות הרבות ומהמנהרות הישראליות ששוחקות את הקרקע מתחתיו". החפירות הללו החלו כבר בשנת 1967, והמטרה המוצהרת שלהן הייתה לחקור את העתיקות וההיסטוריה של ירושלים. עם זאת, המטרה האמיתית הייתה לחפש אחר עתיקות ספציפיות, כאלה "שיוכיחו את החזון שאימצה המעצמה הכובשת סביב הנוכחות היהודית בעיר". מטרה זו לא התגשמה, ואותן חפירות חשפו את הארמונות האסלאמיים האומיים ומעט סימנים המעידים על היסטוריה יהודית.

כיום, האזור שנמצא בסכנת התמוטטות הוא מסדרון שנמצא מתחת לאולם התפילה המרכזי של מבנה מסגד אל-אקצא, והחשש הוא שאם העמודים הנמצאים בו יינזקו קיימת אפשרות להתמוטטות של כל "בית התפילה הקיבלי". מאז הרמדאן התמוטטו עוד כמה אבנים במתחם הזה, מה שהביא את "מומחי רשות העתיקות לפלוש למקום בחסות משטרת הכיבוש, ולבחון את האבנים". כאן, עולה השאלה – "מה עשה הכיבוש באותו מקום? מה התרחישים הצפויים עתה?"

על פי הכתבה, "ייתכן כי רשויות הכיבוש כבר הגיעו לשלב בו ניתן לבנות באזור הדרום-מערבי של רחבת אל-אקצא בית כנסת", וייתכן כי פירוק קירות החומה נועד לפרוץ לפחות דרך אחת התוביל ישירות לכותל אל-בוראק" – הכותל המערבי. לכן, השאיפה הפלסטינית הנוכחית היא להביא מספר מומחים שייבדקו את המקום "בלי להמתין לאישור או לסירוב הכיבוש", כדי לקבוע את היקף הנזק.

📷 קרדיט צילום: מרכז המידע וואדי חילווה – אל-קודס

#אלאקצא

👇👇 הפניות למקורות בתגובות 👇👇

@img td:`https://scontent-lga3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/293412203_2884157705212403_3026013306393330477_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=AUjuyQ6BS-cAX-XJliU&_nc_ht=scontent-lga3-1.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AT8Vvces0WY5ByMdALlFKwrWdwG7LQFGitGPsWum489Oig&oe=62D96552`@


https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/2884157881879052/