Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

מה יהיה עם טקסי הסיום באוניברסיטאות?

מה יהיה עם טקסי הסיום באוניברסיטאות?

עוד קו דמיון שעובר בין הפיד של מזרח ירושלמי לפיד של מערב ירושלמי הוא כמות התמונות והסרטונים מטקסי הסיום האקדמיים של בוגרי ובוגרות האוניברסיטאות והמכללות הטריים. בכל קבוצה ובכל פרופיל ברשתות החברתיות של מזרח ירושלים יש לפחות פוסט אחד כזה ביום, שמלווה בתגובות של "כל הכבוד", "מלא בהצלחה", "גאים בך!" וכו'.

הפעיל החברתי וויסאם בוח'ארי העלה תמונות מטקסי הסיום של בנות משפחת אל-חלוואני. הנאדי אל-חלוואני, אם המשפחה, שידועה גם בפעילות הענפה שהיא מקיימת לטובת מסגד אל-אקצא, קיבלה לפני כמה ימים את התואר השני שלה, ובתה עלאא', קיבלה גם היא את התואר הראשון שלה מאוניברסיטת ביר-זית.

כך כתבה הנאדי אל-חלוואני על קבלת התואר הראשון של בתה:

"ילדתי הקטנה גדלה והתמודדה עם אלימותו של הכיבוש יחד איתי, כתף אל כתף. אין ספור פעמים היא כיסתה על היעדרותי כשהייתי במעצרים ובנסיעות, נהגה בסובלנות והייתה מוכנה לסבול – אפילו כשהחרימו את המחשב הנייד שלה, בו היא השתמשה ללימודים. היום הילדה הקטנה שלי קוצרת את הישגיה, ואני שמחה וגאה בה, ומודה לאללה שנתן לי את הזכות להגיע ליום בו עיניי יכולות לחזות בשמחתה".

◀️ מקור: וויסאם בוח'ארי
📷 קרדיט צילום: וויסאם בוח'ארי

#חינוך #משפחה

👇👇 הפנייה לפוסט המקורי בתגובות 👇👇

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/290005941_2874239796204194_2731106121216375941_n.jpg?stp=dst-jpg_p640x640&_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=QMS0h_RVc58AX_w9y5W&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AT8EOLYgYz3lKeaoTDWprAyzyZ-5eQKp2V97q4fKKrbeig&oe=62C759A2`@


https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/2874239886204185/