Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

על עמותת Lissan – ליסאן – لسان שמעתם ושמעתן?

על עמותת Lissan – ליסאן – لسان שמעתם ושמעתן?

עמותת ליסאן הוקמה בשנת 2015 על ידי קבוצה של צעירות ירושלמיות, כמענה ישיר לאתגר איתו מתמודדים תושבי ירושלים, ועל רקע מורכבותה של המציאות הירושלמית. נתונים מלמדים על כך שתושבי מזרח ירושלים סובלים באופן קיצוני מעוני, מאופק תעסוקתי מוגבל, ממערכות חינוך והשכלה מוחלשות ומהיעדר תשתיות פיזיות וכלכליות. החיים הציבוריים בירושלים מתקיימים ברובם בעברית, מה שהופך את אי ידיעת השפה העברית לאחד המכשולים המקשים על תושבי מזרח ירושלים לנהל אורח חיים תקין ולהגיע לרמת חיים שווה. המצב קשה עוד יותר בקרב נשים במזרח העיר, הנחשפות לשפה העברית פחות מגברים.

בשנת 2013 קבוצה של מספר נשים תושבות שכונת עיסאוויה במזרח ירושלים חיפשו אחר תכנית ללימוד עברית שתתאים לצרכיהן הדחופים. נשים אלו מצאו עצמן מתמודדות עם מחסום השפה על בסיס יומיומי, וכך, החלה העמותה לקיים מפגשים שבועיים בלתי פורמאליים עם הנשים ללימוד עברית, שהפכו לאחר שנה לקורסים מסודרים ללימוד השפה.

השבוע התקיים בליסאן טקס סיום הלימודים, ולכבודו, ביקשנו מנג'וואן, אחת המשתתפות, לספר על חווית לימוד העברית:

"רוצה ללמוד עברית? העברית שלך חלשה ואת רוצה לשפר אותה?
לפני שנתיים הגעתי לעמותת ליסאן ולמדתי עברית עם צוות מדהים, שמקדיש את כל האנרגיות שלו כדי שהתלמידות יצליחו.
מי מאיתנו לא צריכה ללכת למשרדים ממשלתיים כדי לחדש את תעודת המעבר או את תעודת הזהות, או כדי לקבל משהו מביטוח לאומי?
לא נתקלתי בקשיים במהלך הלימודים כי עמותת ליסאן הרכיבה לנו תוכנית לימודים שמתאימה לנו כאימהות. הקשר בינינו, תלמידות ומורות, היה יותר מנפלא. אל תחכו והצטרפו למשפחה הגדולה שלנו, המשפחה של עמותת ליסאן, שמלמדת את נשות מזרח ירושלים את השפה העברית והופכת את החיים שלהן לטובים יותר!"

בהצלחה לכל המשתתפות בשנה הבאה!

📷קרדיט צילום: Lissan – ליסאן – لسان

#שפה #אקטיביזם

@img td:`https://scontent-lga3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/289186689_2870790713215769_1292852277626901214_n.jpg?stp=dst-jpg_p480x480&_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=GBGK-JaCUfwAX96Oh5S&_nc_ht=scontent-lga3-1.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AT-r_5nAsIWYRzufL3r8MwHiCW_q9wKdj5ZZgNTW5DuksA&oe=62C38F00`@


https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/2870791243215716/