Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

איך אומרים כיכר ספרא בערבית?

איך אומרים כיכר ספרא בערבית?

"שלום!
יש לכם רעיון איפה אני יכולה למצוא את השמות הערביים למקומות בירושלים?
כמו למשל: כיכר ציון, כיכר ספרא, השער החדש..
או לפחות את השמות המוכרים בקרב תושבי ירושלים [הערבים]?
אם יש כאן בקבוצת הפייסבוק מזרח ירושלים, תוכלו לעזור לי? אהיה אסירת תודה!"

💬 תרגום תגובות נבחרות 💬
– "כירושלמי אני מדבר על: השער החדש – אל-באב אל-ג'דיד. כיכר ספרא – סאחת אל-בלדייה [כיכר העירייה]. כיכר ציון – אנחנו קוראים לה רחוב יפו, כי היא חלק ממנו עכשיו. אבל פעם קראו לה כיכר סנסור, כי היא הייתה לצד מבנה של סוחר מבית לחם ממשפחת סנסור. בעבר היו נוהגים, וגם היום, לקרוא לרחובות בערבית על שם מבנים בולטים שהיו בהם."
– "בבניין סנסור היה "קפה אירופה" בזמן המנדט הבריטי, ובתוכו נמכרו אדמות ליהודים. כמובן שכל המשפחות היו משפחות פאודליות. אבל הרחוב הזה היה חלק מאדמות הכפר ליפתא, ועשרים מטר מבניין סנסור ובאותו רחוב הייתה התחנה המרכזית הישנה. את רחוב המלך ג'ורג' פתחו בנוכחות ראש עיריית ירושלים ראע'ב ביכ א-נשאשיבי והנציב הרברט סמואל. כמובן שבית הקברות מוא'מן אללה [ממילא] היה למעשה הגבול של רחוב המלך ג'ורג'. רוב המבנים הללו היו רכוש של הווקף האסלאמי או של הכנסיות. לרחוב הזה יש היסטוריה שלמה. בתחתית הרחוב היה המטה של המשטרה החשאית הבריטית, והמטה של חברת תנובה היה ברחוב יפו."
– "כרגע כיכר הדוידקה היא חלק מרחוב יפו, ואין לה שם ערבי. אני חושב שתמיד זה היה ככה כי הכיכר היא חלק משכונת מאה שערים, ורק מעט ערבים הגיעו אליה. זו הייתה שכונה יהודית וענייה, והתושבים שלה היו מבודדים. השם הערבי הקרוב ביותר אליה יכול להיות "הצומת של רחוב יפו ורחוב הנביאים".
– "כיכר ציון וכיכר ספרא היו כולם חלק מאדמות הכפר ליפתא. השער החדש – אל-באב אל-ג'דיד, ויש אנשים שקוראים לו באב עבד אל-חמיד, כי הוא נפתח על ידי הסולטאן עבד אל-חמיד בשנת 1897. שם בדיוק עבר גם קו ההודנה [שביתת הנשק] ושטח ההפקר – קו הפסקת האש של 1948, בין הצבא הירדני והצבא הישראלי, אבל הוא ידוע אצלנו כאל-באב אל-ג'דיד. כמובן שבכיכר ספרא הייתה גם העירייה בזמן המנדט הבריטי."

📷קרדיט צילום: ויקיפדיה

#היסטוריה

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/289495963_2863863090575198_7299659966601005411_n.png?stp=dst-png_s720x720&_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=r9ZQTXS47FoAX-NW4kl&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AT8Gmo4PDD2KshyDcwR_qNzyQ84HEvvXNZ5OqpVG21BeVA&oe=62B685B1`@


https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/2863863283908512/