Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

נטיעת עצים, הקמת גינות, שיפוץ תשתיות – כל אלה זה ייהוד?

נטיעת עצים, הקמת גינות, שיפוץ תשתיות – כל אלה זה ייהוד?

לפני כמה ימים פרסמנו כאן את התגובות המזרח ירושלמיות לשיפוץ של "כיכר חברת החשמל" הנמצאת על רחוב סלאח א-דין, שכללו בעיקר תלונות ובקשות בנושאים תשתיתיים דומים ולא דומים [1]. עם זאת, אתמול [12.6] התפרסמה כתבה שטוענת כי המוטיבציה לשיפוצים הללו נובעת מרצון לייהד אותם [2].

בכתבה נזכר כי "חידוש ופיתוח התשתיות והמבנים […] הוא למעשה ניסיון של הכיבוש לייהד את הרחובות הבולטים של [מזרח] העיר", ועל ידי כך "לכפות בשטח עובדות חדשות ולמחוק כל סממן ערבי ואסלאמי". פרויקט זה, לצד פרויקטים אחרים מטעם העירייה, הם חלק "מתוכנית ייהוד של מרכז העיר המזרחית", המוסוות בתואנה של "הפיכת המרחבים הציבוריים לנגישים להולכי רגל, מוצלים ומהנים לחיים ולפעילויות אזרחיות". בשלב הראשון של "פרויקט הייהוד" שופצה "כיכר חברת החשמל", נבנתה בה גינה, נשתלו בה עצים ותוקנו בה התשתיות, ובהמשך מתוכננת לקום שדרה שתחבר בין רחוב סולטאן סלימאן ורחוב הנביאים.

החוקר לענייני ירושלים מאזן אל-ג'עברי סיפר כי "עיריית הכיבוש החלה ליישם את תוכנית "מרכז העיר" לפני מספר שנים", כשהמטרה היא לטשטש את גבולות הקו הירוק בין שני חלקי העיר – המזרחית והמערבית, בנוסף, עתיד להתקיים שיפוץ במבנים רבים השייכים לווקף המוסלמי. לדבריו של אל-ג'עברי, "השלמת התוכנית […] תוביל לשינויה אופייה הערבי והמוסלמי של העיר, שתקבל אופי מערבי", ושהפיכת האזור ל"אטרקטיבי" למעשה תרחיק את התושבים המזרח ירושלמים ממנו.

קל מאוד ללגלג על התוכן שבכתבה ועל דבריו של אל-ג'עברי, או לא להבין מה הוא רוצה או מציע. בנוסף, חשוב לזכור גם את הקול של תושבים אחרים, ששמחים על הפיכתם של הרחובות המרכזיים במזרח העיר למקושטים ונעימים יותר. עם זאת, חשוב לזכור שלהתבטאויות של אל-ג'עברי יש הקשר מסוים, רחב יותר מהמקרה הספציפי הזה, לפיו מדינת ישראל, עיריית ירושלים ותושבי העיר היהודים פועלים ללא הרף על מנת למחוק כל סממן לנוכחות ערבית ולריקון ירושלים מתושביה הערבים.

אי אפשר להגיד שהוא לגמרי טועה, ואי אפשר להגיד שהוא לגמרי צודק. או שאפשר? מה דעתכם ודעתכן?

📷קרדיט צילום: עמוד הפייסבוק של ראש עיריית ירושלים בערבית

#ייהוד #עיריית_ירושלים

👇👇 הפניות למקורות בתגובות 👇👇

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/287892966_2858557377772436_8672803984630976336_n.jpg?stp=dst-jpg_p480x480&_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=5y2jeGCP6AcAX9SW3hy&_nc_oc=AQkKawoSPmZ4FyFCI1CAqj4bNtFOcwgrLsEJN6rp9HYaRI4dtVnEKmgqmpO-oiYaQYY&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AT8zb0BbXVd4inFJE0pb5Szj2WfbijTbKgbPQWvuyTq5vQ&oe=62ACE658`@


https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/2858557617772412/