Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

הכירו את ניהאד זגיר – כוכב מזרח ירושלמי [1]

הכירו את ניהאד זגיר – כוכב מזרח ירושלמי [1]

ניהאד זגיר נולד בעיר העתיקה בשנת 1978 והעביר בה את תקופת ילדותו ונעוריו. בין סמטאותיה של העיר נולדה גם אהבתו למסגד אל-אקצא, והחל מ-2013 הוא הפך להיות דמות קבועה בו – מה שזיכה אותו באהבתם וכבודם של תושבי מזרח ירושלים.

האהבה השנייה של ניהאד הייתה ספורט, והוא עבד שנים רבות כמאמן במועדון בורג' א-לקלק – שם יצר קשרים עם בני נוער רבים מרחבי העיר, במיוחד "עם אלו שהכיבוש ביקש לנתק אותם מתרבותם הערבית והמוסלמית". הוא האמין בנפש בריאה בגוף בריא, ופעל כדי לבנות "דור מזרח ירושלמי חזק, נאמן למטרותיו וקשור לקהילתו".

ברחוב המזרח ירושלמי, ניהאד זכור גם בעקבות "פרשת צעירי מסגד אל-אקצא", שבמסגרתה הוא נשפט למאסר של שלוש שנים. פרשה זו החלה "במרתפי השב"כ הציוני", כאשר קצין שחקר את ניהאד המציא ארגון פיקטיבי, על בסיס קבוצת ווטסאפ שניהאד היה חבר בה, והאשים אותו בהנהגתו. יחד עם ניהאד נעצרו עוד שלושים מזרח ירושלמים, "שהופללו כדי לעקור אותם מכל פעילות הקשורה למסגד אל-אקצא".

מאז מאסרו במאי 2018 ניהאד הועבר בין מספר בתי כלא, ובמאי 2020 הוא שוחרר. עם זאת, עם שחרורו הוא נעצר שוב ל-48 שעות "בבית המעצר הידוע לשמצה במגרש הרוסים", "בניסיון עלוב לשבור את איתנותו ואת המורל הגבוה שלו". בסיום המעצר לווה ניהאד במצעד חגיגי בהשתתפותם של מזרח ירושלמים רבים, במהלכו אמר: "נמשיך להיות מושרשים בקרקע כמו עצי הזית, ונמשיך להגן על דרכנו בעזרת אללה".

#דמויות_ירושלמיות #אלאקצא

👇👇 הפניות למקורות בתגובות 👇👇

@img td:`https://scontent-msp1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/282218729_2851400668488107_2323730127663326125_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=hPIjgMImIt4AX8THWz_&_nc_ht=scontent-msp1-1.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AT9jGgaEqLkyEJSQVSCmSZMfjb0EHv8XDQ10OhCPipfG5Q&oe=62A00A4A`@


https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/2851400928488081/