Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים המזרחית

נמסר למערכת 0202:

"הודעת הבהרה

הגיע לידיעתי כי מספר עיתונים ישראליים פרסמו ידיעה שעיקרה הוא שמספר גורמים המתיימרים להיות לאומיים התנערו מעמדתי וראו בה עמדה אישית שאינה משקפת את עמדותיהם והשקפותיהם, וכן זלזלו בחשיבותה של ההצהרה ההיא.

לאלה אומר כי העובדה שסירבתי לקבל את פניו של סגן נשיא ארה"ב אינה בשל אישיותו, אלא בשל עמדת הממשל האמריקאי שהתפרסמה לאחרונה כלפי אל-קודס, המנוגדת לחוק הבינ"ל ולהחלטות האו"ם והעצרת הכללית, וכן לתכנית השלום הערבית שאושררה על ידי העולם כולו.

משפחת ג'ודה אל-חוסייני (מבית ע'דיה), המופקדת על מפתחות כנסיית התחייה [כנסיית הקבר] המקודשת מזה 850 שנה, קיבלה את פניהם של ראשי-מדינות, בכירים, מבקרים ומאמינים שפקדו את הכנסייה המקודשת מכל רחבי העולם, ותמשיך לעשות כן.

כאן אדגיש את דבריו של כבוד הנשיא מחמוד עבאס בוועידת מועצת שיתוף הפעולה האסלאמי, לפיהם ביקור באל-קודס ובהקדשים האסלאמיים והנוצריים הינו בגדר חובה לכול, כשם שכבוד הנשיא המשיל ביקור מעין זה לביקור של משפחת האסיר אצל האסיר, ולא אצל הסוהרים.

לכל חסרי האונים שפרסמו מאמרים שקראו להתנער מעמדתי אומר כי עמדתי אינה עמדה אישית. היא עמדה פלסטינית, לאומית, ערבית, בינ"ל, אסלאמית ונוצרית. ומי שאומר אחרת, אנחנו נהיה אלה שיתנערו ממנו.

בהחלטתי זו אני הולך בדרכיו הפלסטיניות של כבוד נשיא מדינת פלסטין האדון מחמוד עבאס, וכבוד חברי [הכנסת] אחמד א-טיבי ומוחמד ברכה, כמו גם בדרכו של שייח' אל-אזהר המכובד, האימאם הגדול אחמד א-טייב [בקהיר, מצרים]; ובדרכיו הערביות של האפיפיור הקופטי טוואדרוס; ובדרכיהם העולמיות של עמי העולם כולו.

אדיב ג'ודה אל-חוסייני (בית ע'דיה),
המופקד על מפתחות כנסיית הקבר המקודשת,
נושא חותם הקבר המקודש,
אל-קודס א-שריף."


הערות מערכת 0202:

1. הודעתו של אל-חוסייני מתייחסת לפרסומים לפיהם סירב לקבל את פניו של סגן נשיא ארה"ב, מייק פנס, במסגרת ביקורו הצפוי בארץ; זאת כמחאה על ההחלטה האמריקאית להכיר בירושלים כבירתה של מדינת ישראל. לכתבה בנושא ראו:
https://goo.gl/WY2sk5

2.עם כיבוש ירושלים על ידי סלאח א-דין אל-איובי בשנת 1187, החליט סלאח להפקיד את מפתחות הכנסייה בידי משפחת ג'ודה, כאשר משפחת נוסייבה אחראית עד היום על פתיחת הכנסייה וסגירתה. שתי המשפחות הן מוסלמיות וצאצאיהם אחראים פתיחתה וסגירתה של הכנסייה עד היום.

#שגרירות #כנסיית_הקבר #ארצות_הברית #מייק_פנס #משפחת_גודה_אלחוסייני

https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/1777379242556927