Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

על מצלמות האבטחה באל-אקצא [1]

על מצלמות האבטחה באל-אקצא [1]

מצלמות אבטחה תמיד היו בירושלים, ובשנים האחרונות, הם גם מותקנות בכמויות גדולות ברחבת אל-אקצא. בכתבה שפורסמה באתר האינטרנט 'אל-קסטל', נכתב כי "הכיבוש הישראלי התקין מצלמות על החומה שמקיפה את אל-אקצא, שמצלמות וצופות על רוב חצרות המסגד ומסייעות לו לעקוב אחר המתפללים". בנוסף, נזכר כי מצלמות אלו מצוידות בטכנולוגיה של זיהוי פנים, שיעזרו לזהות "מבוקשים" או כאלה שמעורבים ב"עניינים ביטחוניים".

על פי הכתבה, קיימים ברחבי המסגד סוגים שונים של מצלמות: נייחות, כדוריות ומצלמות ברזולוציה גבוהה, שמוצבות גם בחצר המסגד וגם בשערים שלו (וגם בכניסה וביציאה משירותי הגברים) – ומצלמות את כל מי שנכנס ויוצא. בנוסף, מצוין כי מדי פעם "צבא הכיבוש משגר רחפנים או מזל"טים מעל המסגד" כדי לצלם מקומות ששאר המצלמות לא מכסות, וגם "כל כוחות משטרת הכיבוש נושאים מצלמות שמותקנות על המדים שלהם".

אחד השומרים הוותיקים באל-אקצא סיפר לאל-קסטל שלפחות ארבע מצלמות הותקנו בתוך בית התפילה הקיבלי, המופנות כלפי בימת הדרשן ואזורים אחרים. עם זאת, לא ניתן להבין אם הן עדיין מוצבות במקומן והיכן הן ממוקמות בדיוק. בהמשך הכתבה, מצוינים בפרוטרוט כל המיקומים של המצלמות הפרוסות ברחבת המסגד – כולל צילומים ומפה שמציגה את האזורים המכוסים.

בסוף הכתבה נוספה הערה חשובה מהמחבר שלה, לפיה כל המצלמות שצוינו בכתבה תועדו בחודש הרמדאן האחרון, ושמדובר סך הכל בכעשרים מצלמות.

לדעתם ולדעתכן – איך זה מרגיש להסתובב באזור שבו כל הזמן צופים בך?

📷קרדיט צילום: פלאש 90

#ביטחון #אלאקצא

👇👇 הפניות למקורות בתגובות 👇👇

@img td:`https://scontent-lga3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/281319811_2846084489019725_1836705349724130214_n.jpg?stp=dst-jpg_p480x480&_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=PIL-r3YfoicAX9v7M0O&_nc_ht=scontent-lga3-2.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AT-C-4BzCtXicqKMdFO6rXpQCiT9KEzqiClQVCs0yOViFw&oe=6295C92E`@


https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/2846084745686366/