Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

74 שנים והפצע עדיין פתוח – מתי הוא יחלים?

74 שנים והפצע עדיין פתוח – מתי הוא יחלים?

הרשתות החברתיות של מזרח ירושלים עסוקות היום [15.5] בציון יום השנה ה-74 "לנכבה של פלסטין – עקירת התושבים שלה, הרס הכפרים והעיירות שלה, וגזל אדמותיה", וליצירת "ישות כובשת בשם "ישראל" שיושבת על חורבותיה של 78% משטחה של פלסטין ההיסטורית".

בכתבה מתוך אתר האינטרנט 'אל-קסטל' [1], אירועי הנכבה החלו למעשה עוד לפני ה-15 במאי. תאריך זה נבחר לציון תחילת הנכבה הפלסטינית, ביום שכנופיות ציוניות תקפו כפרים ועיירות פלסטיניות כדי לחסל את התושבים או להבהיל אותם, "במטרה להקל על עקירתם בהמשך". עניין העקירה מהווה נדבך חשוב בנרטיב הפלסטיני: לטענת הכותב, תהליך העקירה בכפייה של הפלסטינים היה מתוכנן, ונועד "לטהר את פלסטין מהאוכלוסייה הערבית שלה" – תוך שימוש בטרור וביצוע מעשי טבח – מה שגרם לפלסטינים רבים לעזוב את בתיהם בתקווה לשוב אליהם בקרוב.

בכתבה, מסופר כיצד "כנופיות ציוניות השתלטו על 774 כפרים ועיירות פלסטיניות. 531 מתוכם נהרסו לגמרי, והסממנים התרבותיים וההיסטוריים שלהם נמחקו". בנוסף, התבצעו יותר מ-70 מעשי טבח ונפלו יותר מ-15,000 שהידים "בקרבות ההתנגדות לכיבוש הישראלי". מתואר שגם היום הפלסטינים סובלים מדיכוי ומהתקפות של הכיבוש – "נגד אנשים, אבנים ועצים […], נגד ילדים, קשישים ונשים" – שלא יכולים לחיות בכבוד.

העיתונאי הפלסטיני אבראהים דעביס פרסם טור דעה באתר האינטרנט 'אל-קודס' [2], בו הוא מתבונן ביום הנכבה ובאירועים האקטואליים האחרונים, ובראשם – מותה של העיתונאית שירין אבו עאקלה. הוא כותב שהפלסטינים דורשים את זכויותיהם כבר 74 שנים ומקריבים הרבה כדי להשיג אותן, ושלמרות זאת, הגשמתן עדיין רחוקה "והכיבוש עדיין מתנהג ביהירות, מתמיד בהפרות ובתקיפת הארץ, הזכויות והעתיד" של הפלסטינים. דעביס מסביר שהסיבה לכך היא העדר הכוח המדיני, כלכלי וצבאי של הפלסטינים.

דעביס מציין גם כי "כל יהודי העולם לא עולים על אוכלוסיית קהיר", ומספר שעם תחילת ההתיישבות היהודית בארץ בראשית המאה הקודמת, היהודים היוו רק 2% מאוכלוסיית פלסטין ההיסטורית, אך הם "הצליחו להשתלט והתרחב עד שהגיעו למצב היום". לטענתו, בעיה בולטת בימינו היא ההנהגה הפלסטינית, שמחולקת בין רצועת עזה והגדה המערבית – "אות קלון בהיסטוריה בת-זמננו […], הגמוניה של אלו היושבים על הכיסאות, פועלים ושולטים ללא מתחרים וללא בחירות".

סביב הנכבה ומותה של שירין, מספר דעביס על "הדרישה מאלו שאינם מקשיבים לקולו של העם להתעורר", ולפעול למען זכויותיו וכבודו הלאומי. הוא מוסיף שהפלסטינים תקועים בתוך "מעגל קסמים של הצהרות וסיסמאות" כבר עשרות שנים, ושואל – "האם [ההנהגה הפלסטינית] תקשיב ותנקוט בצעדים הראשונים לכיוון בחירות חופשיות לנשיאות ולבית המחוקקים?"

📷 קרדיט צילום: אילוסטרציה (ויקימדיה)

#היסטוריה #נכבה

👇👇 הפניות למקורות בתגובות 👇👇

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/281359376_2838397143121793_590732924971104909_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=110&ccb=1-6&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=nH6G2v_vtEkAX99O81C&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AT9jREoGzwryPn9BF15bcYj6oBOppufRx-wU5A7_ikPrhg&oe=62857240`@


https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/2838397456455095/