Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

מערכת 0202 מברכת את כל העוקבים והעוקבות שלה בעיד אל-פיטר שמח, كل عام وانتو واهل القدس بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك!

מערכת 0202 מברכת את כל העוקבים והעוקבות שלה בעיד אל-פיטר שמח, كل عام وانتو واهل القدس بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك!

אז מה קורה בירושלים?

על פי רשת החדשות 'אל-קסטל' [1], כבר הבוקר התאספו ברחבת מסגד אל-אקצא כמאתיים אלף בני אדם שהגיעו להתפלל את תפילת החג, "באווירה מלאת שמחה ואושר שמילאה את הלבבות". מאז עלות השחר, עשרות אלפי אנשים עשו את דרכם לכיוון המסגד – מירושלים, מסביבותיה, ואפילו מהגדה המערבית – ומילאו אותו בקריאות תכביר [אמירת אללה אכבר], בתפילות לנביא מוחמד עליו הברכה והשלום, ובהנפת דגלים וכרזות לכבוד החג. לצד התפילות, את רחבת אל-אקצא מילאו ליצנים שהתנדבו לשחק עם הילדים, לצייר על הפנים שלהם ולחלק להם מתנות. בנוסף, מתפללי המסגד חילקו זה לזה ממתקים.

על פי הכתבה, עם סיום התפילה ודרשת החג, העולים לרגל צילמו את עצמם ברחבת המסגד ויצאו ממנו – "לבקר את אבותיהם בקברים הסמוכים לאל-אקצא, להניח עליהם פרחים או להשקות את הצמחים בסביבתם ולקרוא את סורת אל-פאתיחה על נשמותיהם".

לא רק מירושלים הגיעו לאל-אקצא. בשעה שלוש בבוקר יצאו שלושה אוטובוסים – שניים מג'דידה מכר ואחד מטמרה, שעשו את דרכם לירושלים על מנת להתפלל באל-אקצא את תפילת החג [2].

בימים הקרובים נעלה מספר פוסטים העוסקים בחג ובשאלות שעולות בעקבותיו. ובינתיים – עיד אל-פיטר שמח!

#עיד_אלפיטר #אלאקצא

👇👇 הפניות למקורות בתגובות 👇👇

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/279379530_2828952087399632_4941421847757344154_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=110&ccb=1-5&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=adTwRLA-9wQAX8rmuB8&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AT8ZB6JBbz1oKRqmra95UgGmuWq7pm2S32-94Ha-8MO5TA&oe=62756DB4`@


https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/2828952350732939/