Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

מה המשמעות של רבע מיליון מתפללים באל-אקצא?

מה המשמעות של רבע מיליון מתפללים באל-אקצא?

אמש, ציינו המוסלמים את לילת אל-קדר [1], ומתפללים רבים מכל הארץ הגיעו לתפילה מיוחדת במסגד אל-אקצא. על פי הפלסטינים, הגיעו לאל-אקצא כרבע מיליון פלסטינים, ובפוסט שפורסם על ידי העיתונאי אחמד אל-בודיירי, נכתב "מה המשמעות של רבע מיליון מתפללים במסגד אל-אקצא, ולמה זה בכלל חשוב" [2]:

📌"המספר המפחיד של האנשים שהתקדמו [לאל-אקצא] החל משעות הצהריים, מבלי שום סידור או התארגנות קבוצתית, אלא כהיענות לקריאה לתפילה, הוא ללא ספק מספר גדול. ממזרח וממערב, מצפון ומדרום, נפגשו לתפילה במקום אחד, שהדרכים אליו לא יכלו להכיל את כל כמות האנשים.

📌השאלה הכי רצינית היא: אם לא היו מחסומים וגבולות, היו באים [לאל-אקצא] מירדן, מסוריה, ממצרים ומלבנון, ויותר חשוב – מהגדה [המערבית] ומעזה, ומספר האנשים היה מיליונים. [המספר] אולי היה עולה על ארבע מיליון [המתפללים שהגיעו] למכה הקדושה ללילה האחד הזה. אם מי שמנעו ממנו [להגיע] היה יכול להגיע, [מספר המתפללים] היה מוכפל כפל כפליים.

📌למרות המראות של הדיכוי, ההתעללות וההפחדה, כולם יצאו לדרך והגיעו לאל-אקצא. חומות [הרחבה] היו צרות מלהכיל את כולם, מה שמעיד על כך שהקשר למקום גדול יותר מכל קונספירציה או תכנון. ולמרות כל זה, אם נחזור אחורה ונשווה למספרים של שנים קודמות, ההנחה היא שבעוד כמה שנים יהיו בלילת אל-קדר מספר של מיליון [מתפללים] – אפילו [אם הוא יורכב] רק מאלו שהתאום הביטחוני הישראלי מתיר להם [להגיע]."

ואכן, המספרים היו עצומים, ובתמונות מליל אמש ניתן לראות כי אנשים פרוסים על כל הרחבה של המסגד. בפוסט שפורסם ברשתות החברתיות [3], נכתב על 156 האוטובוסים שיצאו "מאדמות 1948 לכיוון אל-אקצא", לצידם נכתב על עומסי התנועה הכבדים בכיוון ירושלים וצוין כי "מי שאין לו עניין דחוף במיוחד, שלא יצא לדרך ולא ינסה להגיע לירושלים", וש"הפקקים מפחידים, אז מי שיש לו ילד שלא יצא בכלל מהבית".

📷 קרדיט צילום: עבד אל-עפו בסאם

#לילת_אלקדר #אלאקצא

👇👇 הפניות למקורות בתגובות 👇👇

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/279139271_2826269971001177_837680129445980677_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=100&ccb=1-5&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=NoDdk23DIaUAX-5xM35&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AT_O91GWhpH9bnk0riydLoqK2zpn1EVBP_t8c-7yESQUKA&oe=626E7EDE`@


https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/2826270464334461/