Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

אז מה קרה בסוף השבוע האחרון במסגד אל-אקצא?

אז מה קרה בסוף השבוע האחרון במסגד אל-אקצא?

יום שישי שעבר היה למעשה יום השישי האחרון של חודש הרמדאן. אז נכון, בתקופה האחרונה קרו לא מעט מקרים חריגים, יוצאי דופן ומעניינים ברחבת המסגד, שאליהם הצטרפו מספר מקרים מסוף השבוע האחרון:

פוסט של העיתונאי והצלם עבד אל-עפו בסאם, שפורסם לצד תמונה של צעירים המטפסים על גדר ההפרדה על מנת לחצות אותה ולהגיע לאל-אקצא [1]:

"כך מגיעים מאות, ואולי אלפי צעירים פלסטינים לתפילה במסגד אל-אקצא המבורך. טיפוס על החומה הגזענית שמקיפה את ירושלים – מפרידה אותה מהגדה המערבית ושוללת את זכותם של מיליונים להגיע לבירה שלהם ולמסגד שלהם. הצעירים שמטפסים יודעים טוב שהמשמעות של להיתפס היא לקבל מכות, [ולהסתכן] בהתעללויות ומעצרים, וגם שיש אפשרות שהם יפצעו או ישברו [איבר] אם יפלו מ-8 מטר (מה שקרה לצעיר בלילת אל-קדר ששבר את שתי רגליו), או שאפילו ימותו אם חיילים יירו עליהם. אבל כל זה לא הסיט אותם מלבצע שתי רכעות [2] באל-אקצא ולהביט בכיפה המוזהבת והקדושה, שהשכיחה מהם את הכאב, הקושי והדרך המסוכנת. סיפורי הבריחה האינסופיים יהפכו לסיפורי גבורה, שבעליהם יוכלו להתגאות בהם."

פוסט של העיתונאי אחמד אל-בודיירי על הנפת דגלי חמאס ופתח ברחבת מסגד אל-אקצא [3]:

"המסגדים קודש לאללה הם, ואַל תִפנו בתפילה אף לאחד מלבד אללה" [4].
מדוע הפכתם את בית אלוהיכם לזירה של יריבות פוליטית? יריבות בבתי התפילה והפולחן של אללה… לפני מספר ימים רחבת אל-אקצא הפכה [לזירה של] מפלגות, תנועות וזרמים. האם אין ביניכם ולו אדם אחד נבון??? דגלים, כרזות ושמות שקוראים בהם מבלי [להזכיר] את אללה! בבית של אללה. זה לא אומץ. השורשים של היריבות שלכם הם במאבק על הרשות [הפלסטינית] ועל ההבדלים בגישה הפוליטית. שדחפתם לבית אלוהיכם את חילוקי הדעות ביניכם [למרות ש]"הוא קרא לכם מוסלמים" [5]. תהללו את אללה ולא אף אחד מלבדו."

📷 קרדיט צילום: מרכז המידע וואדי חילווה – אל-קודס

👇👇 הפניות למקורות בתגובות 👇👇

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/279293085_2828019747492866_481342551257133756_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=100&ccb=1-5&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=fCLsabBFLYMAX-oeTHT&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AT-C-LOXUwB6u0E7si4fyy-tuQCS6s4wcEHS1MHFOr2b-w&oe=62730C37`@


https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/2828020077492833/