Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

שביתה כללית בבית החולים אל-מקאסד

שביתה כללית בבית החולים אל-מקאסד

ולצד הרמדאן – החיים עצמם ממשיכים. שלשום [24.4], התקיימה בכניסה לבית החולים אל-מקאסד שעל הר הצופים עצרת מחאה, בדרישה לשלם את משכורותיהם של העובדים והפקידים בבית החולים.

בכתבה שפורסמה באתר האינטרנט 'אל-קסטל' [1], נכתב כי "ארגון העובדים והפקידים של עמותת הצדקה האסלאמית אל-מקאסד" היה אחראי לארגון ההפגנה, שהתקיימה "כחלק מפעילויות המחאה נגד הפסקת תשלום המשכורות של חברי הארגון". שלשום, הודיע הארגון כי עובדי בית החולים לא יקבלו חולים ביום שני (מלבד מקרים דחופים בחדר המיון), ואיים כי עם עד יום שלישי לא תהיה תגובה לדרישותיהם, פעילות בית החולים תפסק כולה.

היום, פרסם הארגון הצהרה רשמית [2], בה נכתב כי עובדי בית החולים הפסיקו לעבוד, זאת עקב חובותיו של משרד האוצר הפלסטיני, שהתחייב "להבטיח את התנאים הבסיסיים של החולים", שבעקבות האירועים האחרונים באל-אקצא מספרם עלה, כמו גם לממן ציוד רפואי ולשלם את שכרם של עובדי בית החולים – שלא ניתן להם כבר שלושה חודשים. באותה הצהרה נכתב גם כי התעלמותו של משרד האוצר הייתה "מפתיעה מאוד", וכי היום [26.4] מתכוונים חברי הארגון לקיים הפגנה נוספת מול משרד האוצר הפלסטיני.

להלן מספר תגובות לפוסט שפורסם בנושא בקבוצת הפייסבוק 'אסק ג'רוזלם':
– "אלוהים ישמור. כל שנה אותו סיפור."
– "לפני שלושה ימים הגעתי עם חולה שלא היה לו ביטוח בריאות. רצו לעשות לו טומוגרפיה [ממוחשבת] שעולה 1,700 שקל."
– "אלוהים ישמור, רק בבתי החולים של הערבים זה קורה."
– "שאללה יקל עליהם. אבל לא הבנתי, למה הם הזכירו את הפצועים ממסגד אל-אקצא בהודעה שלהם?"
– [בתגובה:] "כי הם מקבלים את כל הטיפול בתוך בית החולים בחינם. זה בית החולים היחיד שמקבל את [הפצועים] מאירועי אל-אקצא."
– "כולם רוצים כסף מהרשות [הפלסטינית], אבל הם לא משלמים לאף אחד חוץ מלבכירי הרשות. יש להם מיליארדים, טוב מאיפה?"

📷 קרדיט צילום: ויקיפדיה

#בריאות #הרשות_הפלסטינית

👇👇 הפניות למקורות בתגובות 👇👇

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/278999821_2824647371163437_8951922210094748743_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=106&ccb=1-5&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=jUjIgpo_jGYAX-ZuWAT&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AT80KRpw5Lt9I2vjfCn9ubU2F-023cERIsQsnYuJ2-R1SA&oe=626D7281`@


https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/2824647684496739/