Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

28 מעצרים בשמונה שנים – הכירו את ח'דיג'ה ח'וויס

28 מעצרים בשמונה שנים – הכירו את ח'דיג'ה ח'וויס

ח'וויס היא תושבת א-טור, בת 45, אמא לחמישה ילדים, ואחת מהדמויות המזרח ירושלמיות המפורסמות ביותר. לעיתים קרובות מתפרסמות כתבות כששמה מתנוסס בכותרת – מעצר שלה, הרחקה שלה ממסגד אל-אקצא, התבטאויות שלה וראיונות איתה.

ח'וויס מוכרת בעיקר בזכות הקשר שלה למסגד אל-אקצא, שהחל עוד כשהייתה קטנה, אז הלכה עם אביה להתפלל בו, ואף למדה בבית הספר שנמצא בו [1]. מאז שנת 2014, משמשת ח'וויס כמוראביטה – היא נמצאת במסגד אל-אקצא, מגנה עליו, ומתנגדת לנוכחות היהודית במקום. למסגד היא מגיעה כל בוקר בשעה 07:00 בדיוק (במידה ואין נגדה צו הרחקה) , שם היא וחברותיה לריבאט עורכות את תפילת הבוקר. לאחר מכן, הן מתכוננות "להתייצב נגד המתנחלים שפולשים למסגד אל-אקצא, בעזרת קריאות תכביר [אללה אכבר] וחיזוק הנוכחות בו, במיוחד לאור ניסיונות הכיבוש ליצור 'חלוקה של זמנים ואזורים' ברחבה".

בזמנים שיש נגדה צו הרחקה, ח'וויס מסתובבת בעיר העתיקה ובירושלים, ומסבירה לתיירים זרים "על הסבל שבהרחקתה, ועל האופן שבו הכיבוש מונע ממנה להתפלל בתוך המסגד ושולל את זכותה הדתית". בשל פעילותה, ח'וויס וחברותיה "נחשבות בעיני הכיבוש לקוץ ברגל", מה שגרם להרחקתה ממסגד אל-אקצא פעמים רבות: בהתחלה לתקופות של 15 ימים או חודש, ולאחרונה, גם לתקופה של שישה חודשים – מאל-אקצא ומהעיר העתיקה כולה. היא מספרת שמלבד הרחקתה, "היא הייתה נתונה גם לניסיונות סחיטה מתועבים מצד קציני הכיבוש", שאיימו לעצור את כל משפחתה ולמנוע ממנה קבלה של שירותים רפואיים.
גם למעצרים ח'וויס כבר התרגלה. בראיון שנערך עמה, היא סיפרה שבכל 28 הפעמים שנעצרה בשמונה השנים האחרונות, היא נשברה ובכתה רק פעם אחת – כשלקחו ממנה את החיג'אב [הרעלה] והג'ילבאב [הגלימה] לארבעה ימים [2]. אז, היא אמרה לסוהרים "שהיא רוצה את הבגדים שלה כדי להתפלל, וכדי שגברים לא יראו את הגוף שלה", אבל המילים והבכי שלה לא נשמעו.

מבחינת ח'וויס, המעצרים, ההרחקות, העונשים והאיומים רק מוכיחים שהיא עושה את הדבר הנכון ושיש למעשיה השפעה: "הקשר שלי עם מסגד אל-אקצא התחיל ב-2014 ונמשך עד היום, והוא יימשך עד שאמות או עד שהאדמה הזו תשוחרר".

#אלאקצא #אקטיביזם

👇👇 הפניות למקורות בתגובות 👇👇

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/278143239_2815240162104158_1644477171830253341_n.png?_nc_cat=101&ccb=1-5&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=_Cv1pbe7iFMAX91ewMv&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AT8iFdu863ziG00n1bvpe8ceHoAszTVuRkEsrnWMKKwm4Q&oe=626085D3`@


https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/2815240368770804/