Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

לקט פוסטים לרגל חגיגות עיד אל-פיטר

לקט פוסטים לרגל חגיגות עיד אל-פיטר

"אני רוצה לשאול. זה בסדר שמישהי תלך להתפלל את תפילת החג עם קצת איפור? אני מתכוונת לבתי הקטנה בת ה-17 [1]."

💬 תרגום תגובות נבחרות 💬
– "עדיף לך ולבת שלך להתפלל בבית."
– "אם אתן הולכות להתפלל אל תאפרי אותה 🤨 ואם אתן הולכות לחפש לה חתן תאפרי אותה 🤨."
– "בת קטנה בת 17? לאמא שלי כבר היו ארבעה ילדים בגילה."
– "קצת [איפור] לא יעזור, שיהיה הרבה כדי שיראו אותו יותר בתפילה."
– "אל תשכחי גם מניקור בציפורניים. זה נהיה אופנתי עכשיו להתפלל עם איפור, ציפורניים ומניקור."

"תהיו בריאים. מי שאיבד את הנעליים שלו במסגד [אל-אקצא], יש מלא נעליים אבודות שנמצאות ליד בית התפילה הקיבלי. עוד יומיים הן ייזרקו [2]."

💬 תרגום תגובות נבחרות 💬
– "איך הם הלכו הביתה? טוב שהם לא איבדו את עצמם."
– "תשמרו אותן ותשימו [תזרקו] אותן על הראש של כל מנרמל שמגיע לירושלים 💝🔥."
– "תתרמו אותן במקום לזרוק…"
– "תשאירו אותן, נשלח אותן כמתנה למנהיגים הערבים."
– "הנעליים האלה שייכות ל-470 צעירים שנעצרו."

"היום כשהייתי באל-אקצא, הבלון של הבת הקטנה שלי ברח לה והיא התחילה לבכות. עמד שם איש שלא הכרתי, שניגש והביא לבת שלי מאה שקל. הייתי מאוד נבוכה ואמרתי לו שזה הרבה [כסף], אבל לא – הוא רצה שהבת שלי תיקח אותם. מכל הלב שלי, שאללה ינחה את המחשבה שלו בכל מקום שבו הוא יהיה, ייתן לו בריאות ופרנסה כפל כפליים [3]!"

📷 קרדיט צילום: לא ידוע

#עיד_אלפיטר #קהילה

👇👇 הפניות למקורות בתגובות 👇👇

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/279576639_2830197573941750_5325990767905626711_n.jpg?stp=dst-jpg_p180x540&_nc_cat=110&ccb=1-5&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=8znumaOr_twAX_VQ4ki&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AT9K62YFTtjQxl0ZCtFV_ZxjM9HjRB3k9XurKa8liTOM1Q&oe=62777008`@


https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/2830197130608461/