Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

רמדאן כרים לכל העוקבים והעוקבות שלנו!

רמדאן כרים לכל העוקבים והעוקבות שלנו!

צום הרמדאן התחיל אתמול [2.4], לאחר שבעולם הערבי התפתחה מחלוקת אודות היום הראשון שלו. כזכור, לוח השנה המוסלמי תלוי בקבלת עדות בדבר ראיית מולד הלבנה, כך שאי אפשר לקבוע במדויק את מועדם של חגי האסלאם מראש, וישנה אפשרות לתזוזה של יום או יומיים בין המועד הצפוי למועד בפועל. השנה, כ-17 מדינות ערביות הודיעו על כך שהצום מתחיל ביום שבת, ושלוש אחרות, כולל ירדן, הודיעו כי הצום יתחיל היום [3.4] [1].

סוגייה זו עוררה מחלוקת ברשתות החברתיות הפלסטיניות, בעקבות הקרבה הגאוגרפית לירדן, והובילה להתפלפלויות סביב מועד הצום הנכון. בקבוצת הפייסבוק של שכונת בית חנינא, שאל אחד הגולשים: "אני נמצא בירדן ומחר חוזר לירושלים – אני צריך לצום או לאכול?!" [2], וקיבל תגובות כמו: "תאכל עד שתעבור את גשר [אלנבי] ואז תתחיל לצום🤣😂😂", "מה זה השטויות האלה, למה בירדן לא צמים כמו בשאר מדינות ערב?", "תצום, שאללה ינקום בהם" וגם "אחי, תחזור לירושלים מחרתיים וככה לא תהיה לך בעיה".

להלן מספר פוסטים נוסף שעלו ברשתות החברתיות של מזרח ירושלים לרגל הרמדאן – מוזמנים ומוזמנות לכתוב בתגובות את מספר הפוסט שמעניין אתכם לשמוע מה היו התגובות אליו, ואנחנו נתרגם אותו בנפרד😊:

1️⃣"מבזק: אישה מחפשת את בעלה כבר יומיים. הוא יצא כשהוא מחזיק את הנייר הזה [בתמונה] ולא חזר🙄. היא שלחה אותו לשוק לעשות קניות לרמדאן😅😂 [3]"

2️⃣"אחי הגדול נגד חגיגות ברמדאן. הוא לא מזמין את אמא שלו, לא את אבא שלו ולא את אחים ואחיות שלו כל חודש רמדאן, כי לדעתו רמדאן זה חודש של עבודת האל ולא של חגיגות ובישולים. הוא צודק או לא [4]?"

3️⃣"איך עובר עליכם הצום? תרגיעו אותנו [5]."

4️⃣"מה שאסור אחרי האיפטאר [ארוחת שבירת הצום] גם אסור אחרי האיפטאר, ומה שאסור ברמדאן אסור גם כל השנה [6]."

📷 קרדיט צילום: לא ידוע

#רמדאן #קהילה

👇👇 הפניות למקורות בתגובות 👇👇

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/277583878_2809351749359666_2071838137359507304_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=101&ccb=1-5&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=m-gcgN_W0ZgAX_br85Q&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AT_nAXQSSHdcjUs8vhpzbMVrZyfkRAb23bnm5ubVswWtBA&oe=624D87EB`@


https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/2809351932692981/