Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

חצי ב' בוואדי א-רבאבה

חצי ב' בוואדי א-רבאבה

בשבוע שעבר פורסמה ברשתות החברתיות של מזרח ירושלים תמונתם של מספר חיילים, לבושים בחצי ב', אוחזים במעדרים וטוריות באחת הטרסות של וואדי א-רבאבה שבשכונת סילוואן.

תחת הכותרת "בליווי חיילים, רשות הטבע ביצעו חפירות באדמות וואדי א-רבאבה" [1], תואר כיצד רשות הטבע גייסה חיילים וחיילות לעבודת כפיים, במטרה להגביר את הסולידריות שלהם עם בעלי האדמות היהודים "ולטייח את ההתקפות המתמשכות של הכיבוש".

בתגובה, הגיעו אתמול [26.3] תושבי השכונה והכפר בשעה 13:00 לשטח על מנת להפגין בו נוכחות [2]. במסגרת האירוע, "נערכו סיורים באדמות ובסביבתם, והוחלט על קיום אירועים נוספים שיקרו בעתיד", לאור "השקרים של רשות הטבע של הכיבוש, שהפיצה שמועות כוזבות ברשתות החברתיות ובעיתונים בעברית באומרה כי אדמות הוואדי נמצאות בבעלותה". לדברי התושבים, רשות הטבע מזמינה קבוצות יהודיות של תלמידים וחיילים לאזור, על מנת לבסס את שליטתה עליו ולהפוך אותו "לפארק [לאומי] מקראי", כך שכל מה שניתן לעשות במטרה "לחשוף את השקרים ולסכל את התוכניות הציוניות שלה" הוא להגיע לאזור ולהפגין בו נוכחות.

ח'לף עודה, אחד מתושבי וואדי א-רבאבה, סיפר לרשת החדשות של 'אל-קסטל' כי ישנם בבעלותו 25 דונם של אדמות בוואדי, שרשות הטבע מנסה להשתלט עליהם [3]. הוא עצמו מגיע לאדמותיו יום יום, בין אם יש פעילות מאורגנת של התושבים ובין אם לא, על מנת "למנוע מהכיבוש לשדוד ממנו את אדמותיו בכוח". לדבריו, "לא קל לאדם לראות כיצד משתלטים על ביתו או אדמתו, ולהיות מגורש ממנו, ואין מנוס אלא שהאנשים והמוסדות הרלוונטיים ייתמכו בנו".

#סילוואן #אדמות

👇👇 הפניות למקורות בתגובות 👇👇

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/277228801_2805195903108584_951455427005003763_n.jpg?stp=dst-jpg_p180x540&_nc_cat=106&ccb=1-5&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=h6oFQrwoCgsAX81aGJq&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AT-LIXjE5DCK1RHucfJbp3U9ezggjiacRGtS0Tvi5KHaMg&oe=6246649E`@


https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/2805196183108556/