Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

אתרי אינטרנט בעברית: "נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, מסר את "כתובת סילוואן" לכיבוש הישראלי".

אתרי אינטרנט בעברית: "נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, מסר את "כתובת סילוואן" לכיבוש הישראלי".

בחיפוש שלנו במקורות ישראליים לא נמצאו דיווחים על מסירת הכתובת, שנקראת בעברית "כתובת השילוח". האם ראיתם או ראיתן דיווחים כאלה?

על הכתובת חקוק טקסט בכתב עברי קדום, שמנציחה את רגע המפגש בין שתי קבוצות חוצבים – עם פריצת הנקבה שהוליכה את מי הגיחון לבריכת השילוח שבסמוך לעיר דוד. היא נמצאה בשנת 1880, אך ב-1890 הוסרה ממקומה ועברה ידיים – עד הגעתה למוזיאון לארכיאולוגיה באיסטנבול [1].

על פי כתבה בנושא שהתפרסמה באתר האינטרנט 'אל-קסטל', "הכתובת נמסרה לידי הכיבוש, שטוען כי היא מהווה חפץ בעל דתי והיסטורי" עבורו [2]. לעומת זאת, חוקרים ערבים סבורים כי "המהלך הטורקי תומך בייהוד ירושלים הכבושה […]", במקביל "למאבק הפראי של העלמת והזרת הנרטיב הפלסטיני". החוקר הפלסטיני אחמד א-דבאש, טוען שהנרטיב הציוני סביב סיפורה של הכתובת מעלה שאלות רבות, שעד היום אין עליהן תשובות: "מתי היא נכתבה? למה היא נמצאה בתוך המנהרה ולא בפתחה? מדוע לא מוזכר בה שמו של השליט שהורה לחפור את המנהרה?" ועוד. לדבריו, שאלות אלו מקעקעות את המשמעות הציונית שניתנה לכתובת, בנוסף להוכחות אחרות שמפורטות במאמרו "כתובת סילוואן – בלבול ההיסטוריה היהודית".

החוקר הפלסטיני ח'אלד עודה אללה, מציין שלא ניתן להסתמך על אתרי האינטרנט בעברית שדיווחו על אמיתות הידיעה. לטענתו, במידה ומדובר בדיווח אמיתי, על הפלסטינים "למחות ולהזהיר מפני הסכנות שבעסקה" הטורקית-ישראלית, שמסייעת להשתלטות על ההיסטוריה הפלסטינית. עודה אללה מוסיף כי מסירת הכתובת מהווה "הכרה היסטורית בזכות הציונית על פלסטין, ובכך שהקולוניאליזם הציוני בן זמננו מהווה חידוש של הנוכחות היהודית שהייתה בפלסטין לפני אלפי שנים". כך, העברתה של כתובת סילוואן מסוכנת בהרבה מהכרה דיפלומטית, שכן היא נותנת תוקף "לזכות הבדויה של הציונים" על פלסטין.

📷 קרדיט צילום: כתובת השילוח (Wikimedia)

#היסטוריה #פוליטיקה

👇👇 הפניות למקורות בתגובות 👇👇

@img td:`https://scontent-lga3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/275676719_2795739960720845_3248327431004964340_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=106&ccb=1-5&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=SMoyDt9xY_sAX_qn_Ap&_nc_ht=scontent-lga3-2.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AT_xh4VimKZzlA8hDZ193AMatgSAu1Lbf4fGjQZJP9s_AA&oe=62323E90`@


https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/2795740250720816/