Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

ביקורת על מעבר חוק האזרחות בקריאה שלישית [נכתב במקור בעברית]

ביקורת על מעבר חוק האזרחות בקריאה שלישית [נכתב במקור בעברית]

"1-ברגעים אלו תמה ההצבעה על חוק האזרחות בקריאה השנייה והשלישית כהוראת שעה במליאת הכנסת . החוק שחוקק לראשונה בשנת 2003 שולל מתן אזרחות/ תושבות ישראלית לפלסטינים תושבי הגדה המערבית או רצועת עזה שהם בני זוג של אזרחים ישראלים. ואם שאלתם איפה הסיקור התקשורתי לחוק הגזעני?

‏2-החוק מסוקר מנקודת מבט פוליטית בגלל הרכב הקואליציה הכוללת מפלגה ערבית ומפלגת שמאל ציונית שעד עכשיו הצביעו נגד חוק האזרחות אבל הפעם הם כפופות למשמעת קואליציונית והצבעה שלהם נגד עמדת הקואליציה יכולה לערער על שלמות הממשלה כולה.

3- לצד סיקור מנקודת מבט ביטחונית – כמו שראינו כתבות ופרשנות באולפני הערוצים. גורמים ביטחוניים שהחוק לאחר אירועי מאי ואירועי הנגב בינואר האחרון שחלק מהמפגינים והעצורים הם בנים לאמהות של דורשי ומבקשי איחוד משפחות דבר שהעלה לסדר היום את הטענה המופרכת שהחוק הוא "ביטחוני".

4-התקשורת המרכזית בישראל מספרת לנו שהחוק הזה זאת סוגייה בטחונית שקשורה לטרור אבל בפועל המציאות רחוקה מכך. התקשורת מאמצת גרסה ונרטיב חד צדדי בלי להבין את המצב לעומק וכתצואה מכך הנדסת דעת הקהל של מקבלי ההחלטות והציבור הישראלי היא שהחוק הזה הוא ביטחוני וחשוב כדי לשמור על ״המדינה היהודית״.

5- זה סיפור של בני אדם ועל בני אדם. נגד מי החוק הזה מכוון? מי נפגע ממנו? למה התקשורת לא הביאה את הקולות והסיפורים של האנשים נשללת מהם הזכות להתאזרח? מה המוטיבציות שלהם? מדברים רק על בטחון ופוליטיקה אבל לא על הסיפור האנושי.
מאבקנו לא נגמר מול התקשורת המרכזית מדינת הכיבוש והגזע העליון היהודי."

◀️מקור: ינאל ג'בארין

#פוליטיקה

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/275628834_2795402260754615_8149634454780436573_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=104&ccb=1-5&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=aNdM7tYzdTwAX8P3Ljs&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AT89vj-L6zKE7GPAWg2Bc1TOWWHI4k485Ecjnw7wfl9V5w&oe=62337920`@


https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/2795402520754589/