Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

שביתה בג'בל מוכבר – תוספת קטנה למחאה גדולה

שביתה בג'בל מוכבר – תוספת קטנה למחאה גדולה

כבר כמה חודשים שתושבי שכונת ג'בל מוכבר מנהלים קמפיין מחאה אינטנסיבי נגד עיריית ירושלים, במטרה לעצור את ההחלטה להרוס מספר רב של בתים בשכונה. אחרי הפגנות שהתקיימו בשכונה בימי שישי ועצרות מחאה שנערכו מול בניין העירייה, החליטו תושבי השכונה להכריז על שביתה – של העסקים בשכונה ושל מערכת החינוך [1].

על פי הדרישות של הרשויות הישראליות, על תושבי הבתים עם צו הגירוש להרוס את המבנים, שמשמשים למגורים, למסחר ולחקלאות, במו ידיהם. בהודעה שנמסרה מטעם התושבים, נכתב כי "בנחישותם של אלו הנאמנים, וברוחם של אלו החופשיים, המטרה תושג בעזרת אללה", וצוין כי במסגרת המחאה הם פנו למספר ארגונים לאומיים ובינלאומיים, בבקשה "שיסייעו לשים קץ לאי הצדק ולרדיפה של תושבי השכונה".

על פי עורך הדין ראא'ד בשיר, המייצג כמה מהעותרים נגד צווי ההריסה, "לעמידה המאוחדת מול רשויות הכיבוש הייתה השפעה מכרעת על החלטותיהן", והמספרים ההולכים וגדלים של המוחים "גורמים לכיבוש להתבלבל ולפחד" – בדומה למחאה שהביאה לביטול ההחלה על הצבת המגנומטרים מחוץ להר הבית ב-2017. לדבריו, כיום ישנם 130 בתים המאוימים בהריסה: 13 מתוכם היו אמורים להיהרס במהלך חודש פברואר, אך "הפעולה העממית וההתאספות סביב הנושא" מנעו את ההריסה. בתקופה האחרונה תושבי השכונה אף ניהלו משא ומתן עם עיריית ירושלים, שהעניקה ארכות למשפחות השכונה, אך לא בכתב, מה שגרם להן להכריז על שביתה: "העובדים לא הלכו לעבודה, התלמידים לא הלכו לבתי הספר, המוסדות ובתי העסק נסגרו – מלבד המאפיות ובתי המרקחת – והחיים נפסקו" [2].

על פי המומחה לענייני ישראל, מוחמד הלסה, "הפעולות ההמוניות והתנועה העממית מהוות שיטת מאבק שהוכיחה את עצמה פעם אחר פעם אל מול התוכניות המייהדות והציוניות, ובכוחן לדחוף את הכיבוש לצידי הדרך" [3]. לדבריו, קיימת ציפייה בקרב תושבי ג'בל מוכבר כי תושביהן של שכונות נוספות במזרח ירושלים, שגם בהן קיימים צווי הריסה למספר רב של בתים, "יצטרפו למאבק העממי וינהגו זה עם זה בסולידריות". הוא מזכיר ש"כוח הרצון של המזרח ירושלמים תמיד ניצח את היהירות של הכיבוש ומוסדותיו […] ושהוא מהווה סכר חזק שבכוחו לבלום את תוכניות הכיבוש".

📷 קרדיט צילום: מרכז המידע וואדי חילווה – אל-קודס

#הריסת_בתים #אקטיביזם #גבל_מוכבר

👇👇 הפניות למקורות בתגובות 👇👇

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/275493411_2794122794215895_6324575657371785512_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=104&ccb=1-5&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=tLzwtLtgSasAX_v4U91&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AT-Zg1qvw8s9ZMJqBGM5uPi3KuUsAfh5wLZBV4zOgMhmgQ&oe=6230C18B`@


https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/2794123394215835/