Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

דקירה בבאב חוטה – אחד משערי מסגד אל-אקצא

דקירה בבאב חוטה – אחד משערי מסגד אל-אקצא

06:22: "כוחות הכיבוש נפרסו בעיר העתיקה בירושלים לאחר דקירה שביצע צעיר פלסטיני עם שחר באזור באב חוטה [1]."

07:01: "משטרת הכיבוש הודיעה על פציעתם של שני שוטרים שנדקרו על ידי צעיר פלסטיני בן 19 באזור באב חוטה, אחד משערי מסגד אל-אקצא. הצעיר מת לאחר הדקירה [2]."

ההודעה הרשמית על הדקירה, זו שהופצה על ידי משטרת ישראל לתקשורת הערבית, פורסמה הבוקר ברשתות החברתיות של מזרח ירושלים. בקבוצת הפייסבוק של שכונת צור באהר [3], כתבו המגיבים "שאללה ירחם עליו", וש"אללה יתנקם בהם", וגולש נוסף כתב: "בחייכם, עזבו אותנו מהדקירות האלה. זה לא עובד. תחשבו קצת. שהיד נהרג. תחשבו קצת!!"

חוץ מזה, מספר גולשים היו ספקנים לגבי אמיתותם של הדיווחים. אחד הגולשים התלונן "שבכל העמודים עושים העתק הדבק [לדיווח הישראלי]", שאף אחד לא מדבר על הפציעה הקלה והפציעה הבינונית של שני השוטרים, והוסיף ש"לא הייתה באמת דקירה, ושהכל זה האשמות שווא ישראליות". גולש אחר הוסיף את דבריה של עדת ראייה שהייתה במקום:

"הצעיר הפלסטיני שנהרג נעצר על ידי המשטרה ומשמר הגבול לבדיקה של תעודת זהות, וכשהוא הכניס את היד לכיס שלו, כנראה כדי להוציא אותה, ירו בו. אחר כך הוציאו סכין מהכיס שלו ושמו אותו קרוב אליו, כלומר, הוא לא דקר."

📷 קרדיט צילום: לא ידוע

#דקירה #אלאקצא

👇👇 הפניות למקורות בתגובות 👇👇

@img td:`https://scontent-lga3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/275203492_2790956937865814_2472297734371692297_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=104&ccb=1-5&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=SVUiQrN-RhYAX81cdhc&_nc_ht=scontent-lga3-2.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AT_MFkPxRdEsqNuL9Xcq-KIJq8rHyJ-4lp_Qm2sp2H00Qg&oe=6229A558`@


https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/2790957027865805/