Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

ירושלים הבירה הנצחית – אבל של מי?

ירושלים הבירה הנצחית – אבל של מי?

התבטאותו של נשיא צרפת, עמנואל מקרון, שעברה השבוע מתחת לרדאר של התקשורת הישראלית, לפיה "ירושלים היא בירתם הנצחית של העם היהודי" [1], הביאה משלחת של פלסטינים וביניהם מזרח ירושלמים להגיש מסמך לשגרירות הצרפתית, בו הם מחו וגינו את התבטאותו של מקרון [2].

אחד מחברי המשלחת, הפרשן הפוליטי ראסם עוביידאת, סיפר בראיון לרשת החדשות 'אל-קסטל' כי נקודת מבטו של מקרון מקבילה לנקודת מבט האמריקאית, ובמיוחד לזו של נשיא ארה"ב לשעבר, דונלד טראמפ, שמכירה בירושלים "כבירה של מדינת הכיבוש, בניגוד להחלטות הבינלאומיות ולחוק הבינלאומי". לדבריו, "צרפת תמיד שיבחה את החוק הבינלאומי", אך עמידתה לצד הריבונות המדינית הישראלית מהווה פגיעה בזכויות של הפלסטינים ובפתרון שתי המדינות.

בנוסף, עוביידאת תוהה בשאלה – "מדוע ממשלות המערב לא מטילות על מדינת הכיבוש סנקציות על הפרתה את החוק הבינלאומי?" – במיוחד לאור האירועים האחרונים בשכונת שיח' ג'ראח [3] ובחגיגות אל-אסראא' ואל-מעראג' בשער שכם [4], בהם "הותקפו נשים, ילדים ובעלי צרכים מיוחדים" [5]. הוא מוסיף שמדינות אירופה, וצרפת במיוחד, צריכות להכיר בירושלים כבירה הנצחית של העם הפלסטיני ולהכיר בפתרון שתי המדינות.

המופתי של ירושלים ופלסטין, שיח' מוחמד חוסיין, הוסיף שהמסמך שהוגש לשגרירות מבטא את אמונתם "של כל הפלסטינים, ושל כל הערבים והמוסלמים, שירושלים היא הבירה הנצחית של פלסטין", ואת צערם על התבטאויות נוגדות של דיפלומטים ופוליטיקאים.

📷 קרדיט צילום: אילוסטרציה (Flickr)

#פוליטיקה #בינלאומי

👇👇 הפניות למקורות בתגובות 👇👇

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/275063581_2789606298000878_7847502918253541846_n.jpg?stp=dst-jpg_p480x480&_nc_cat=107&ccb=1-5&_nc_sid=8024bb&_nc_aid=0&_nc_ohc=wJZYi8oMx4IAX-DT-CU&_nc_oc=AQk3fNba57zq33xyCK5-HfDbrm4pdPR4BCpHGS_i2pYv8KxUlGyt6w4LMnaJsogvnvo&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AT9u8sjtudIEpHohnqR-YzbJo7Qm47m6cavLLb56DkdT2w&oe=622711DD`@


https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/2789606508000857/