Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

האם הותקפתם בעבר כשעברתם בשכונות של חרדים?

האם הותקפתם בעבר כשעברתם בשכונות של חרדים?

חברינו בעמוד 0202 – نظرة من غربي القدس [נקודת מבט מירושלים המערבית], פרסמו בחודש שעבר תרגום לפוסט שהתפרסם בקבוצה ♣ירושלמים וירושלמיות [1], בו נשאלו הגולשים על חוויות שליליות שקרו להם כשהם עברו בשכונות חרדיות בעיר. בסוף התרגום, מנהלי העמוד שאלו את העוקבים שלהם, שרבים מהם הם תושבי מזרח ירושלים, שאלה דומה – "האם הותקפתם בעבר כשעברתם בשכונות של חרדים? [2]"

💬להלן תרגום תגובות נבחרות 💬
– "לאחר שעבדתי יותר מ-15 שנה בשכונות של האשכנזים [כינוי לחרדים], התמודדתי עם הרבה תקיפות כאלה, שמספרן עולה לפי המצב הביטחוני. הממשלה לא מתערבת. אבל אם מישהו תוקף אשכנזי בחיזמא, ענאתא או חוסאן הממשלה מתערבת. זה שלטון חזק? אללה הוא הכי חזק והכי צדיק."
– "כן, המשפחה שלי נחשפה [לתקיפות] ופעם אמא שלי נפלה מרוב פחד."
– "הייתי חדש בעיר ולא הכרתי את העניין הזה שבשבת אסור [להיכנס לשכונות עם מכונית]. יצאתי לטיול עם מישהי. בקיצור, הנשימה שלי נעצרה מרוב פחד ונסעתי מהר כדי לברוח מהם, ולא הבנתי למה המשוגעים האלה תוקפים אותי. בקיצור, אללה שמר עלינו וברחנו מהם."
– "זרקו [אבנים] על המכונית שלי, והיו איתי במכונית ילדים. יש לי סרטון שמתעד את האירוע, זה היה ביום חמישי ליד תחנת הרכבת [הקלה]."
– "כן, חזרתי מתל אביב הביתה ועברתי בשכונות שלהם בגלל הוויז. עשיתי בכביש Need for Speed."
– "לפני יומיים פועל שעובד בבר אילן ברכבת [הקלה] החדשה, תקפו אותו חמישה צעירים יהודים, לא חרדים, אולי ימנים קיצונים, והיה להם סכין."

◀️ מקור: 0202 – نظرة من غربي القدس
📷 קרדיט צילום: Wikimedia

👇👇 הפניות למקורות בתגובות 👇👇

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/p180x540/271280984_2750115418616633_7628444100899387783_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-5&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=FaxsUZR_eU8AX9En-0-&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT9Wj0gMc1Feivk-puWuzTmsKJL9gMgcKK0WVAMnaybvFQ&oe=61DAD783`@


https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/2750115791949929/