Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים המזרחית

"מה אתם יודעים על החינוך בעיר אלקודס? ומה לגבי המערכה שמנהלים ערביי ירושלים נגד לימוד ילדיהם לפי תכנית הלימודים הישראלית? יצרנו את הווידאו הזה ברחובות אל-קודס לפני כשנה וחצי ואנו שבים ומפרסמים אותו היום, במקביל לקמפיין הלאומי להתנגדות לתכנית הלימודים הישראלית באל-קודס."

[תרגום תוכן הסרטון:]

מספר תלמידי בתי הספר באלקודס בשנת 2016 הוא יותר ממאה אלף תלמידים, אשר מהווים שליש מכלל תושבי ירושלים הערבים. תלמידים אלו לומדים בבתי ספר משלושה סוגים שונים:
– בתי ספר השייכים לעיריית הכיבוש ובהם לומדים 41% מהתלמידים.
– בתי ספר פרטיים המקבלים מימון מעיריית הכיבוש ובהם לומדים 40% מהתלמידים.
– השאר לומדים בבתי ספר שלא מקבלים מימון זה – בתי הספר של הווקף, של אונר"א ועוד.

המגזר החינוכי באל-קודס סובל ממספר בעיות ואתגרים, כמו המחסור בכיתות לימוד אשר מוערך בכאלפיים כיתות חסרות. באשר לכיתות הקיימות – רובן מלאות עד אפס מקום ונמצאות במבנים ישנים שאינם הולמים סביבה לימודית.
כמו כן, 13% מהתלמידים נושרים מדי שנה. לרוב, עקב כניסתם לשוק העבודה לצורך סיוע למשפחותיהם או עקב מעצרים.
עם זאת, הבעיה הגדולה ביותר שאתה החינוך באל-קודס מתמודד, היא תכניות הלימוד.
החל משנת 2010 הטילה עיריית הכיבוש פיקוח על תכנית הלימודים הפלסטינית בבתי הספר שלה ומחקה ממנה תכנים הקשורים בסוגיה הפלסטינית. בשנת 2011 שבתו בתי הספר הפרטיים שמקבלים מימון מהעירייה על מנת להביע את התנגדותם לתכנית הלימודים המסולפת הזאת, והצליחו בכך עד כה.

בתקופה האחרונה, התגברה מדיניות הפיתוי לישראליזציה של תכניות הלימוד, אשר כללה למשל את הודעת משרד החינוך הישראלי על סיוע כלכלי וסיוע לימודי נוסף שיינתנו אך ורק לבתי הספר אשר יוותרו על תכנית הלימודים הפלסטינית ויאמצו את התכנית הישראלית.
שר החינוך הישראלי נפתלי בנט עוקב אחר הנושא באופן אישי וברך את עידוד "הישראליזציה".
לאחרונה הקציב הכיבוש 20 מליון ש"ח לשיפוץ בתי הספר באל-קודס בתנאי שיקבלו על עצמם את תכנית הלימודים הישראלית.
בגרף זה ניתן לראות את העלייה במספר לומדי תכנית הלימודים הזאת בארבע השנים האחרונות.
האם המספרים העולים הללו ידליקו את הנורות האדומות?"

– רחובות ירושלים

#חינוך

ماذا تعرف عن التعليم في مدينة القدس؟ وعن معركة المقدسيين لرفض تدريس المنهاج الإسرائيلي لأبنائهم. هذا الفيديو أنتجناه في شوارع القدس قبل ما يقارب عام ونصف، ونعود لنشره اليوم تزامناً مع الحملة الوطنية لرفض المنهاج الإسرائيلي في #القدس.
#رفض_المنهاج_الإسرائيلي_واجب_وطني

https://goo.gl/CuKxqE

https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/1792042377757280