Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

כתוב את הכותרת כאן

הודעה מטעם ארגוני חינוך פלסטינים [1] בנוגע לאירוע שקרה בבית הספר א-שבאת אל-מוסלימאת [2] בתחילת שנת הלימודים [נשלח למערכת 0202]

הודעה מטעם ארגוני חינוך פלסטינים [1] בנוגע לאירוע שקרה בבית הספר א-שבאת אל-מוסלימאת [2] בתחילת שנת הלימודים [נשלח למערכת 0202]

הודעה זו נכתבה כדי להביא להציג את המדיניות המתמשכת של ישראל, שפוגעת במוסדות חינוך ירושלמים במזרח ירושלים הכבושה. ישראל ממשיכה במדיניות זו במקום לפעול על-פי המחויבויות החוקיות שלה ככוח כובש, תחת החוק הבינלאומי, להבטיח את עבודתם השוטפת של מוסדות החינוך במזרח ירושלים הכבושה, במיוחד לאור שנתיים מאתגרות במיוחד של למידה מרחוק ופגיעה בחינוך הילדים באופן כללי בעקבות משבר הקורונה.

ב-1 בספטמבר 2021, כוחות של משמר הגבול הישראלי פשטו על בית הספר לבנות, א-שבאת אל-מוסלימאת בשכונת שייח' ג'ראח במזרח ירושלים וסגרו חלקים ממנו.
הנוכחות המשטרתית בבית הספר גרמה לפחד, חרדה ומתח בקרב התלמידות, ופגעה בפעילויות החינוכיות של אותו יום. יותר מזה, לאורך הפשיטה, המשטרה אסרה על כל הנוכחים לגשת לחומרים משוחזרים, מסמכים ומידע רגיש שנמצא בבית-הספר. מדובר בתיקים של בית הספר, נתונים, מחשבים, ציוד ומסמכים, שנחוצים לפעילותו השוטפת של ביה"ס. מנהלת בית-הספר נעצרה והואשמה שהיא הכניסה לבית-הספר עובדים של וועד החינוך [הפלסטינית] של ירושלים. מאוחר יותר, כמה חברי ועד נקראו לחקירה בתחנת המשטרה.

רשויות הכיבוש הישראלי גורסות שוועד החינוך הוא שלוחה של הרשות הפלסטינית, שפעילותה בבתי-הספר בירושלים מנוגדת לחוק הישראלי. כתוצאה מכך, התקבלה צו במשרדי הוועד המורה על סגירת משרדיו לתקופה של שישה חדשים ואיסור על פעילותו שלו ושל עובדיו בכל רחבי העיר.
חשוב לציין, שההחלה של החוק הישראלי על ירושלים המזרחית הכבושה, הוא חלק מהסיפוח הבלתי חוקי של העיר, שפועל בניגוד לחוק הבינלאומי. החוק הבינלאומי מחייב בברור את הכוח הכובש לכבד את החוקים והמוסדות הקיימים בטריטוריה הכבושה, אלא אם כן השינוי הוא לטובת האוכלוסייה הכבושה. כפועל יוצא מזה, התקיפה של מוסדות חינוך פלסטינים על בסיס זה שאינם מצייתים לחוקים הישראליים, מהווה הפרה ישירה של החוק הבינלאומי על-ידי רשויות הכיבוש הישראלי. ההתקפות הללו אינם משרתות את האוכלוסייה המקומית ואין להם שום הצדקה "ביטחונית" או "צבאית". למעשה, ועד החינוך של ירושלים פועל ברציפות מאז 1967 תחת הווקף הירדני והוא מפקח באופן ישיר על 53 בתי ספר ציבוריים בירושלים המזרחית, כמו גם על מספר בתי ספר פרטיים וגנים. בנוסף, הוועד אחראי על חלוקה של ספרי לימוד, רכישה של חומרי-לימוד ועל הכשרה וגיוס של מורים, מנהלים וצוותי אדמיניסטרציה.

הפשיטה הישראלית על ביה"ס א-שבאת אל-מוסלימאת צריכה להיבחן ביחס למדיניות הישראלית הרחבה יותר, שמקדמת שליטה וסיפוח חד-צדדים של ירושלים. התקפות כנגד מוסדות חינוך, תרבות וחברה פלסטיניים היא חלק ממדיניות רחבה יותר של ניתוק ירושלים משאר החברה הפלסטינית. צריך להזכיר גם שוועד החינוך של ירושלים סבל מפשיטה קודמת בנובמבר 2019, שבה נסגרו משרדיו בעיר העתיקה. המדיניות של ישראל, שמנסה להנדס את הדמוגרפיה של ירושלים לטובת רוב יהודי-ישראלי, גורמת לפעולות שכוללות תקיפה של מוסדות פלסטיניים, הריסות בתים, פינוי משפחות, ביטול תושבות, הגירה כפויה והחלשה של פלסטינים ושל הנוכחות הפלסטינית בירושלים.

המשטר הישראלי מבסס עליונות גזעית ודיכוי של העם הפלסטיני, כולל הפלסטינים בירושלים, דרך ניתוק העיר, פרגמנטציה, וכפייה. למדיניות הזאת יש השלכות כלכליות חמורות על מצבם של הפלסטינים בירושלים שכוללות, בין היתר, פערים משמעותיים בנגישות שלהם לחינוך ושירותים בסיסים.
מעבר לזה, לפי החוק ההומניטרי הבינלאומי, כוח כובש מחויב להגן על המוסדות החינוכיים של האוכלוסייה הכבושה והוא מחויב להימנע משליטה, הרס או נזק מכוון למוסדות האלה. הפשיטה על בית הספר א-שבאת אל-מוסלימאת והפגיעה בעבודת בית הספר מהוות הפרה של החוק ושל סעיף 50 של אמנת ז'נבה הרביעית.
בנוסף, לפי החוק הבינלאומי, הפשיטה על בית הספר לבנות א-שבאת אל-מוסלימאת ועל הוועד הפלסטיני לחינוך בירושלים מהווה הפרה בוטה של הזכות לחינוך שמוגנת בסעיף 13 לאמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות וסעיף 28 של אמנת זכויות הילד – שעל שתיהן ישראל חתומה.

חשוב גם לציין, שרשויות הכיבוש הישראלי חרגו מגבולות הצו של השר לביטחון פנים (שבעצמו היה שרירותי ולא חוקי). הצו גרס שיש למנוע פעילות של הוועד בתוך שטח בית הספר, אך רשויות הכיבוש הישראלי עצרו, ללא צו, את מנהלת בית הספר, פגעו בביטחון הילדות ומנעו מצוות בית הספר גישה למשאבי המוסד. כל זה הוביל לפגיעה בזכות לחינוך במזרח ירושלים הכבושה.

אנו קוראים לקהילה הבינלאומית לפעול באופן מידי דרך הקשרים הבילטרליים הרב-לאומיים עם ישראל ולהפעיל לחץ כדי לבטל את ההחלטה. בכך הם יעזרו למנוע פגיעה מתמשכת בזכות לחינוך ויאפשרו חזרה למתן שירותי חינוך בטוחים וחלקים במזרח ירושלים הכבושה, בהלימה עם החוק ההומניטרי הבינלאומי וחוקי זכויות האדם כולל כל הזכויות החברתיות והתרבויות.

◀️ מקור: ארגוני חינוך פלסטיניים [נשלח למערכת 0202]
📷קרדיט צילום: לא ידוע
—–
הערות מערכת 0202:
[1] הטקסט הנ"ל נכתב על ידי ארגוני חינוך פלסטיניים בשפה האנגלית, והוא מופנה לקהילה הבינלאומית.
[2] בתחילת השנה נעצרה מנהלת בית הספר ביום הראשון ללימודים, יחד עם אחת מהמזכירות, בטענה כי היא אישר לגוף מטעם משרד החינוך הפלסטיני לקיים פעילות באחת מהכיתות. לקריאת פוסט קודם בנושא, ראו: https://katzr.net/f8d59a
[3] השימוש בתמונה נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים. בעל הזכויות מוזמן לפנות אלינו ולבקש שנסיר את התמונה או לשם קבלת קרדיט.

#הקהילה_הבינלאומית #חינוך #פוליטיקה

Instead of abiding by its legal obligations under international humanitarian law as an Occupying Power to ensure and facilitate the proper working of educational institutions in occupied East Jerusalem after two extremely challenging years of distance schooling and disruptions to children’s learning, we regrettably call once again for immediate attention towards Israel’s targeting of Palestinian educational institutions in occupied East Jerusalem.
On 1 September 2021, the Israeli border police raided Al-Shabbat Al-Muslimat Girls’ School in the Sheikh Jarrah neighborhood of East Jerusalem and closed part of its premises.
Armed police presence in the school caused fear, anxiety and stress among the pupils and resulted in the disruption of education activities for the day. Additionally, during the raid no one was allowed to recover materials, documents and sensitive information that were stored in the premises. These include school files, registers, computers and equipment and documents, which are needed to ensure that schools can run normally. The school’s principal was arrested on the accusation of hosting staff members of the Jerusalem Directorate of Education (JDoE). Furthermore, several JDoE staff members were called for interrogation at the police station.
The Israeli occupying authorities allege that the JDoE is affiliated to the Palestinian Authority, whose activities in schools in East Jerusalem run in contradiction with the Israeli law. Consequently, an announcement was affixed to the school building wall ordering the closure of the JDoE for six months as all activities executed by all personnel and staff of the Directorate are prohibited in all offices and branches.
At the outset, it must be noted that Israel’s extension of its jurisdiction and laws to the occupied and illegally annexed East Jerusalem violates international law, which confers upon the Occupying Power the obligation to respect the existing laws and institutions of the occupied territory unless for the benefit of the occupied population. In targeting Palestinian educational institutions on the basis of their non-adherence to Israeli legislation, the Israeli occupying authorities are acting in direct violation of international law, as this attack does not serve the benefit of the protected persons, neither there is ‘security’ nor ‘military’ justification for these detentions and raids on Palestinian educational institutions in Jerusalem. In fact, the JDoE, which has been operating since 1967 till this date under the Jordanian Waqf, supervises directly 53 public schools in East Jerusalem, in addition to several private ones and preschool facilities. Moreover, this office is responsible for distributing schoolbooks, allocating resources to buy school equipment and for the recruitment and training of teachers, principals and school staff.
The Israeli raid on Al-Shabbat Al-Muslimat School needs be seen in combination with the broader policy of Israel’s unilateral control over and annexation of Jerusalem. The targeting of Palestinian educational, cultural and social instiitutions institutions, is part of the broader policy of fragmentation of Jerusalem from the rest of Palestinian society. It is worth noting that the JDoE was raided in November 2019 and faced a similar order leading to the closure of its premises in the Old City. Palestinian in Jerusalem face the constant threat of displacement and dispossession due to Israel’s targeting of Palestinian institutions and presence, as well as other policies and practices such as forced evictions, house demolitions, and residency revocation, which fall under Israel’s policy of demographic engineering in favour of an Israeli-Jewish demographic majority in the city.
Israel’s maintenance of an institutionalized regime of racial domination and oppression over the Palestinian people as a whole, including Palestinians in Jerusalem, through the creation of coercive environments and the fragmentation and closure of the city, have dire economic conditions for Palestinians in Jerusalem, including gaps in access to education and a lack of basic services.
Additionally, under customary international humanitarian law, an Occupying Power is obliged to protect educational institutions and is prohibited from any seizure or destruction of, or wilful damage to, such institutions. The raid on the Al-Shabbat Al-Muslimat School demonstrate a breach of this obligation, and amount to unlawful interference in the proper working of the school, prohibited under Article 50 of the Fourth Geneva Convention.
Furthermore, under international human rights law, Israel’s targeting of Al Shabbat Al-Muslimat Girls’ School and the Palestinian JDoF constitutes a blatant violation of the right to education as enshrined in Article 13 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and Article 28 of the Convention on the Rights of the Child (CRC), both ratified by Israel.
It must be further noted that in addition to the arbitrary and illegal nature of the order, the Israeli occupying authorities exceeded the limits of the Interior Defense Ministry’s order, as the order clearly ordains the prohibition of holding the activity on school premises or anywhere else. However, Israeli occupying authorities surpassed the order and arbitrarily arrested the school’s principal, undermined the safety of children, and denied school staff from accessing school documents and equipment. All this eventually inhibits the regular enjoyment of the right to education in occupied East Jerusalem.
We call on the international community to take immediate action in its bilateral and multilateral engagements with Israel and to exercise pressure in order to stop this decision, and thus to prevent any further impediment on the right to education and the smooth and safe delivery of educational services in occupied East Jerusalem, with strict adherence to the provisions of international humanitarian and human rights law, including social and cultural rights.

@img td:`https://scontent-lga3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/s720x720/245091032_2691193997842109_7457146010127879063_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-5&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=bdnm6FNjFWQAX8L46Wh&_nc_ht=scontent-lga3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=092ff3153f3a55dbe13ed666cec94fd4&oe=618A6044`@


https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/2691194544508721/