Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

יצא לכם לשמוע על חוק האזרחות? חוק איחוד משפחות? לא סגורים אפילו על השם של החוק שלא לדבר על מה שקרה שם? הפוסט הזה הוא בדיוק בשבילכם! קבלו סיכום של הסוגיה בהתבסס על כלי התקשורת הפלסטינים:

יצא לכם לשמוע על חוק האזרחות? חוק איחוד משפחות? לא סגורים אפילו על השם של החוק שלא לדבר על מה שקרה שם? הפוסט הזה הוא בדיוק בשבילכם! קבלו סיכום של הסוגיה בהתבסס על כלי התקשורת הפלסטינים:
אי שם בשנת 1952 (אל תדאגו, נחזור למאה ה-21 ממש עוד רגע) נחקק 'חוק הכניסה לישראל' שקבע שלושה שלבים לבקשה לאיחוד משפחות (סייד נווט – איחוד משפחות הוא שם קוד למצב שבו אחד מבני הזוג הוא מהגדה המערבית/עזה והשני.ה אזרח.ית ישראלי.ת): שלב ראשון – שלב האישור (שהייה) ל-27 חודשים, שלב שני – שלב האזרחות הזמנית ל-27 חודשים ושלב שלישי – בו ניתן לבקש אזרחות קבועה.

בשנת 2003 (הבטחתי לכם שזה יהיה מהיר) הכנסת אישרה חוק חירום שבו היא בעצם עוצרת אפשרות של התקדמות בין השלבים – כולם תקועים עכשיו עד להודעה חדשה בשלב הראשון – כאמור 'שלב האישור'. בשלב הזה חלות הגבלות רבות על בן/בת הזוג ומאז 2003 אין לו או לה יכולת לשפר את המצב. זאת ועוד, הכנסת אף קבעה כחלק מהחוק תנאי גיל לקבלת האישור – 25 לאישה ו-35 לגבר. כלומר שכל גבר או אישה מתחת לגיל הזה לא יכולים בכלל לקבל אישור לחיות ביחד עם אזרח/אזרחית ישראלית. מה קרה משנת 2003 עד היום? פשוט מאוד, כל שנה הממשלה האריכה את חוק החירום הזה ש'תקע' את כל המשפחות ה'מעורבות' בשלב הראשון בלי אפשרות להתקדם לקבלת אזרחות.

אז למה זה עלה שוב לכותרות? אחרי משבר של כמה שבועות בתוך הקואליציה ובגלל מחלוקת פרלמנטרית בין הקואליציה לאופוזיציה, החוק נפל, כלומר לא הצליחו להאריך אותו. ההצבעה עליו הסתיימה בתיקו של 59 נגדו ו-59 בעדו. על פי כלי התקשורת, החוק לא נפל בשל מחלוקת אידיאולוגית אלא בשל מחלוקת פרלמנטרית.

כלי התקשורת הפלסטינים מברכים על נפילתו של החוק ורואים את זה כהישג גדול, בעיקר לאלפי משפחות פלסטיניות "שחיו חיים קשים, לא כאן ולא שם, בלי יכולת לשנות את הסטטוס שלהם ולשפר את מצבם". לטעמם, נפילת החוק מאפשרת לאנשים רבים לבקש אזרחות זמנית ואזרחות ישראלית, כך "שמשפחות יוכלו לחיות תחת קורת גג אחת – בירושלים או בשטחי ישראל". עם זאת, ישנם כלי התקשורת ועורכי הדין מסוימים, שמביעים עמדה יותר פסימית כלפי נפילת חוק האזרחות. מבחינתם, הקרב על החוק עדיין לא הסתיים, היות ואיילת שקד מעוניינת להעלות אותו להצבעה חוזרת, מה שעשוי להחזיר ברגע אחד את המצב לקדמותו.

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/s720x720/216204337_2630800337214809_1937078330984540024_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-3&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=Rgu5x8hRTlAAX9zmKG4&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&oh=2988cc942332167472d16725d9b7de02&oe=60F81A9F`@


https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/2630803120547864/