Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

📰 תקציר של כתבה מאתר החדשות "אל-ג'זירה" 📰

📰 תקציר של כתבה מאתר החדשות "אל-ג'זירה" 📰

מדוע תושבי מזרח ירושלים אינם מתעניינים בבחירות הישראליות?

לתושבי מזרח ירושלים אין זכות הצבעה בבחירות לכנסת כי הם לא נושאים תעודת זהות ישראלית אלא רק תעודת זהות כחולה שמעניקה להם מעמד של תושב ולא של אזרח. בכתבה נטען כי גם אם הייתה להם זכות הצבעה, הם היו נמנעים מלהשתתף בבחירות. עדות לכך ניתן לראות בכך ששיעור השתתפותם בבחירות המוניציפאליות, בהן יש להם זכות הצבעה, אינו עולה על 2% במקרה הטוב. לפי הנאמר בכתבה, הסיבה לכך היא שהם מודעים לכך שצריך להחרים את הבחירות למוסד שפועל באופן יומיומי על מנת לדחוף אותם לעזוב את העיר ולאבד את תושבותם.

בכתבה ראיינו את תושב מזרח ירושלים עבד אל-כרים אבו סנינה (בן 56), שהיה עד למספר מערכות בחירות לכנסת, והוא אמר כי תושבי מזרח ירושלים אינם מודעים לבחירות ולתוצאותיהן, והם התרגלו לכך שהימין הישראלי מדכא אותם באופן גלוי, ובאותה העת השמאל משתמש באמצעים עדינים, אך הם שני צדדים של אותו מטבע. עוד הוסיף אבו סנינה כי אפילו אלו שיש להם זכות הצבעה בבחירות נמנעים מלהשתתף בהן.

בכתבה ראיינו גם את דלאל נג'יב, תושבת שכונת באב חוטה שבעיר העתיקה, שאמרה כי תושבי מזרח ירושלים לא מצפים לדבר מממשלה כובשת שמשקיעה מאמצים על מנת להרוס את חייהם ולדחוף אותם לעזוב את העיר.

הסופר והפרשן הפוליטי ראסם עבידאת אמר בכתבה כי תושבי מזרח ירושלים שואפים לבחירות שישקפו את זהותם והשתייכותם הפלסטינית ולא לבחירות שיביאו לממשלה ישראלית חדשה.

עאדל שדיד, מרצה ללימודי ישראל באוניברסיטת אל-קודס הפתוחה, דיבר בכתבה על היעדרותה של ירושלים מתעמולת הבחירות בשנים האחרונות, והסביר כי הסיבה לכך היא שבעבר מערכות הבחירות עסקו בפתרון שתי המדינות ובנסיגה ממזרח ירושלים, אך בשנתיים האחרונות הן מתמקדות בשאלת הישארותו או עזיבתו של ראש הממשלה הישראלי בנימין נתניהו וביחסי דת ומדינה.

◀️ מקור: אתר החדשות "אל-ג'זירה" (תקציר מאת 0202)
📷 קרדיט צילום: By Laliv g – Own work, CC BY-SA 4.0, https://bit.ly/3lGlcuf

#בחירות
https://bit.ly/3tKgOgD

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/s720x720/163731137_2554959878132189_166052013978806400_o.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-3&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=cD4dN1IyxHgAX-XOWgl&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&tp=7&oh=2d40d7450583958f2e6c074b1aedb1f9&oe=6080C153`@


https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/2554960661465444/