Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים המזרחית

"למרות מחאות על אופן קבלת ההחלטות בנוגע לכבישים, עיריית ענאתא התחילה לסלול היום את כביש ביר רסאס, שהייתה לגביו מחאה לפני חודשיים. כל זאת כשסלילת הכביש הזה לא נמצאת בראש סדר העדיפויות… לכן ברצוננו לשאול את עיריית ענאתא: "איפה הבהירות והשקיפות מול האזרח שסיכמנו עליהן?"

– ענאתא ניוז

[תרגום תוכן הפוסט שבתמונה המצורפת:]

"עיריית ענאתא החלה הבוקר לסלול את כביש ביר רסאס במרכז הכפר, בפיקוחם של ראש העירייה זכריא חילווה, המהנדס מחמוד עלאן וחבר המועצה מוחמד חוסיין. זאת לאחר שסלילת הכביש התעכבה בעקבות התנגדותם של מספר תושבים בעלי נכסים שנמצאים על חלקת האדמה שבה הכביש עתיד לעבור. פרויקט זה בא במסגרת התכנית לפיתוח הכפר, יחד עם שאר הכבישים הפנימיים שיסללו בענאתא".

הערת מערכת 0202:
ענאתא הוא כפר פלסטיני ממזרח לירושלים הצמוד לגדר ההפרדה.

#ענאתא #כבישים

بلدية عناتا ورغم وجود احتجاجات على آلية اتخاذ قرارات الشوارع تشرع اليوم بشق طريق بير رصاص الذي حصلت احتجاجات عليه قبل شهرين رغم وجود اولويات اخرى غيره… ونحن في هذا الصدد نسأل بلدية عناتا اين ما اتفقنا عليه من وضوح وشفافية مع المواطن؟!!!!

https://goo.gl/1j7nZv

https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/1788110228150495