Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

אתמול (15.5) ציינו הפלסטינים את יום הנכבה. באתר "אל-ג'זירה" מוגדרת הנכבה (מילולית: "האסון") כ"גירושם הקולקטיבי הכפוי של יותר מ-750 אלף פלסטינים מבתיהם ואדמותיהם בפלסטין בשנת 1948". הנכבה נחשבת לאירוע מכונן בהיסטוריה ובנראטיב הפלסטיני. יום הנכבה נקבע לתאריך 15 במאי משום שביום זה הייתה אמורה להיות הכרזת העצמאות הישראלית, שבפועל הוקדמה ל-14 במאי. יום זה מצוין על-ידי הפלסטינים בתהלוכות, מיצגים אמנותיים, סיורים ועוד.

אתמול (15.5) ציינו הפלסטינים את יום הנכבה. באתר "אל-ג'זירה" מוגדרת הנכבה (מילולית: "האסון") כ"גירושם הקולקטיבי הכפוי של יותר מ-750 אלף פלסטינים מבתיהם ואדמותיהם בפלסטין בשנת 1948". הנכבה נחשבת לאירוע מכונן בהיסטוריה ובנראטיב הפלסטיני. יום הנכבה נקבע לתאריך 15 במאי משום שביום זה הייתה אמורה להיות הכרזת העצמאות הישראלית, שבפועל הוקדמה ל-14 במאי. יום זה מצוין על-ידי הפלסטינים בתהלוכות, מיצגים אמנותיים, סיורים ועוד.

על מנת לציין את יום הנכבה, עמוד הפייסבוק המזרח ירושלמי "מידאן אל-קודס" פרסם בימים האחרונים עיצובים מיוחדים, וכך הוא תיאר אותם: "לרגל יום הזיכרון ה-73 לנכבה הפלסטינית, מידאן אל-קודס מציגים בפניכם 38 עיצובים מיוחדים של כפרים וחורבות עקורים באל-קודס [ירושלים]".

מוזמנים ומוזמנות לצפות בעיצובים שהועלו עד כה. כנסו לתמונות על מנת לקרוא את התרגומים.

#יום_הנכבה

@img td:`https://scontent-lga3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/p720x720/186484384_2590236624604514_94305585971569782_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-3&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=nWvN8lRgwnQAX_LkAQD&_nc_ht=scontent-lga3-1.xx&tp=6&oh=44b50f436f56040f7fe5485dd70aa7fb&oe=60C4D06E`@


https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/2590240307937479/