Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים המזרחית

"מדיניות הענישה הקולקטיבית
'מה הרווחנו מהפעולה?' – מה שהכיבוש רוצה לכפות על הפלסטינים באמצעות מדיניות הענישה הקולקטיבית.
כתבתה של שירין מוסא חבש"
– רשת קודס לחדשות

[תרגום הסרטון:]

"לאחר כל פעולת התנגדות, הכיבוש פונה להטלת מצור על האזורים הקרובים למקום, כדוגמת סגירת כבישים ראשיים והנחת קוביות בטון או שערי ברזל. מדוע הכיבוש עושה זאת?

האויב יודע כי האזורים שמהם יוצאים המתנגדים הם החממה העממית שלהם, ולכן הוא מעניש אותם בניסיון ללחוץ על החברה לוותר על פעילות ההתנגדות. למשל – הוא מפיץ שמועות באמצעות המשת"פים שלו:

'מה הרווחנו מהפעולה?'

'האם פלסטין שוחררה אחרי הפעולה?'

'עכשיו הם סגרו עלינו… בבקשה!'

סוגי העונשים נגד הפלסטינים הינם מגוונים, כמו למשל מעצרם של קרובי המשפחה של המתנגדים, הגבלת התנועה, החרמת אישורי העבודה ב'פנים' [שטחי 48'], והרס בתים, הכולל גם הסבת נזקים לבתים הסמוכים.

באמצעות המדיניות הזו הכיבוש מנסה להשתמש במדיניות 'המקל והגזר', כך שהאזורים אשר חווים עלייה בהתנגדות יוענשו, יוכנסו למצור ויסבלו; בשעה ש[האזורים] אשר חווים שקט ייזכו בהקלות פורמאליות.

גורמים פלסטיניים רבים, בכוונה או שלא בכוונה, מאמצים את אמירות הכיבוש, מתעלמים מכך שיש סיבה לכל התנגדות ומכך שמחיר השקט והכניעה הוא מוות איטי, בשעה שמחיר התבוסה עולה בהרבה על ההקרבות הדרושות להשגת הניצחון. האם הכיבוש יצליח לדכא את תודעת ההתנגדות הפלסטינית באמצעות מדיניות הענישה הקולקטיבית?"

#ענישה_קולקטיבית

سياسة العقاب الجماعي
"شو استفدنا من العملية" .. ما يريد الاحتلال فرضه على الفلسطينيين من خلال سياسة العقاب الجماعي.
تقرير شيرين موسى حبش

https://goo.gl/wRa1XA

https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/1787778328183685