Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים המזרחית

"נמשכות עבודות החפירה של עיריית הכיבוש בשכונת ואדי א-רבאבה בסילוואן, כצעד מכין לבניית מסעדה וגשר תיירותי להולכי רגל".

– מרכז המידע וואדי חילווה – סילוואן

[תרגום הנאמר בסרטון:]

"כמו שאתם רואים, האנשים פה גונבים את האדמות האלה… הנה, הם הביאו דחפור והנה הפועלים. כל מה שאתם רואים כאן הוא לא חוקי. אנחנו ביקשנו שינקו את האדמות שלנו מאשפה, אבל עיריית הכיבוש והבכירים לא הסכימו להביא לנו דחפור שינקה לנו את האשפה כמו זה שאתם רואים כאן. אבל לאלה מותר כמובן להביא דחפור ולחפור לנו באדמה.

תראו את הנזק שהאנשים האלה עושים… למרבה הצער לא מצאנו עורך דין שיעצור את הגניבה והגזל שלהם".

הערת מערכת 0202:
לפוסט קודם על הגשר ועל ההתנגדות לבנייתו, ראו: https://goo.gl/wYhzXq

#סילוואן

استمرار أعمال الحفر التي تقوم بها بلدية الاحتلال في حي وادي الربابة ببلدة سلوان تمهيدا لإقامة "مطعم وجسر سياحي للمشاة"

https://goo.gl/gRFH6T

https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/1787489761545875