Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים המזרחית

תרגום מילות השיר "ככה התחלתי" של הראפר אבו בכר:

"הרעיון התחיל ככה:
הייתי בן 13
התחלתי לבד
לא אני בחרתי במוסיקה, היא בחרה בי.
לאט לאט היא גרמה לי לאחר ללימודים
לא הבנתי את המורה
האווירה בכיתה הלחיצה אותי נורא
רציתי שהשיעור ייגמר
רציתי לחזור הביתה ולהתחיל לכתוב,
פתחתי את המחברת והתחלתי לכתוב.
נטפתי כמו ענן
נדרכתי כמו בפעם שראיתי אישה מושכת לראשונה
רוצה לכתוב,
רוצה לכתוב,
רוצה לכתוב.
התחלתי לברוח כל יום מבית הספר
רציתי לכתוב אבל לא ידעתי על מה
וכשחזרתי מבית הספר באותו היום עצר אותי הצבא
וביקש תעודת זהות
אמרתי לו שאין לי כי אני עוד צעיר
הוא צחק עליי קצת ואז אמר לי "עוף!"
ובאמת עפתי
הביתה
תפסתי דף ועט
וככה התחלתי.

שורה אחר שורה,
דף אחר דף,
ידי כתבה ולא פסקה לרגע.
כתבתי על דברים שלא ציפיתי שאכתו:
הבעתי את בעיות השכונה, בזה הפכתי בקי
התאהבתי בזה,
סגננתי את זה,
התמכרתי לזה.
אם זה היה אישה הייתי מתחתן איתה.
אבל הסביבה שלי הייתה קצת דפוקה,
הם התנגדו לרעיון והייתי קצת מובס,
לא וויתרתי אפילו שזו הייתה השקעה ללא תוצאה.
המשכתי להרים את ראשי, כבן העיר העתיקה.
עכשיו גדלתי,
הגעתי לגיל 16,
החלום הפך למציאות
והפחד חסר טעם.
התחיל לבוא קהל
שאינו יודע ממך שובע
והתמיכה הגדולה ביותר שקיבלתי מהם היא:
"תמשיך, יא ווחש".

המשכתי בדרך,
אספתי כמה חברים,
נפגשנו, התכווחנו, הקמנו להקה.
התחלתי לדבר בחידות, בעקרונות,
התחלתי להבחין בין שקרן לדובר אמת.
הראפ לימד אותי הרבה דברים
ומהם הראשון הוא שלא כל הכלבים נאמנים
יראי שמיים,
עשירים,
פרחחים,
לא תמימים,
בסוף הם יצאו טיפשים.
כולם אמרו לי: אחמד, אין לך עתיד כאן,
עזוב את הראפ, עדיף שתמצא לך מקצוע, בנאדם.
לא השתכנעתי, המשכתי ללכת באותו העקרון
כי הבטחתי לעצמי כשעמדתי בצומת הדרכים.
התחלתי לבד
עזבו אותי לנפשי
אני טרוד
בלילות
מה שדחף אותי
להמשיך בחיי
במוסיקה
הוא הדבר הבא:
אני של הראפ
והראפ שלי
ולמען האדמה
קולי מורם"

#תרבות #ראפ #מוזיקה
https://goo.gl/a7jnJU

https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/1786971591597692