Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים המזרחית

לקט מהחודש האחרון בתחום ההיסטוריה והמורשת בירושלים המזרחית:
بعض المنشورات من الشهر الماضي في مجال التاريخ والتراث في القدس الشرقية:

📜המנהג של הירושלמים לקשט את דלתות בתיהם לכבוד העולים לרגל.
לפוסט המלא: http://bit.ly/2I9p1rg

📜 ח'איט אל בוראק [הכותל המערבי] – מדוע הוא נקרא כך ומה הקשר למאורעות תרפ"ט?
לפוסט המלא: http://bit.ly/2UNmbOA

📜 חיילים בריטים מכים את מוסא כאט'ם אל-חוסייני, ראש עיריית ירושלים בשנות ה-30.
לפוסט המלא: http://bit.ly/2GaEAg1

📜 היו זמנים בהם שוטרים ירדנים היו מכווינים את התנועה בשער שכם.
לפוסט המלא: http://bit.ly/2Ku4mQG

📜 חיילי צה"ל באל-אקצה בשנת 1967.
לפוסט המלא: http://bit.ly/2GaFkSl
—–
הערכת מערכת 0202:
[1] התמונה המצורפת לקוחה מהפוסט השני.

#מורשת #היסטוריה

https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/2041741139454068