Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים המזרחית

"דעתו של אחד הסוחרים בעיר העתיקה בנוגע לנושא הקבלה [של האחר]
# יוזמה_לקבלת_החיים
# פרויקט_משלחת_האפיפיור"

[תרגום הנאמר בסרטון:]
"אנחנו ממרכז א-סראיא [1], בית הספר מאר מתרי [2], אנחנו עושים יוזמה שנקראת 'לקבל את החיים', אתה צריך לקחת פתק ולהסתכל עליו ותאמר לי את דעתך.
– תקרא בקול רם בבקשה.
– קבלת האחר למרות השוני העדתי והמגדרי.
– מה דעתך על 'קבלת האחר'? אם למשל מישהו סורי ואתה פלסטיני, אתה צריך לקבל אותו או לא?
– זאת הבריאה של אללה, וכולם אחים, אין שום הבדל בין סורי וירדני ובין פלסטיני. כולם ברואים של אללה וכולם אחים.
– זה מה שאנחנו רוצים לעשות, להראות לעולם שכולם אחים.
– אינשאללה, אינשאללה.
– תודה, תודה לך. תכבד אותו בשוקולד ונצלם תמונה איתך, חבל שלא [נעשה] עם המסגרת [שנעשתה] בנושא."

◀️מקור: עמוד הפיסבוק של "מרכז א-סראיא לשירותים קהילתיים"

—–
[1] מתוך העמוד של מרכז א-סראיא:
"מתוך אמונה בחשיבות הלימוד, חינוך מקיף והצורך בשינוי חברתי, מרכז א-סראיא לשירותים קהילתיים הממוקם בלב העיר העתיקה בירושלים, עובד על פיתוח כישורי חיים בעיקר אצל ילדים, נשים ונוער באמצעות תכניות לחינוך בלתי פורמאלי, תוך שיתוף פעולה עם מגוון ארגונים קהילתיים."
[2] בית הספר מאר מתרי (הקדוש דמטריוס) הוא בית ספר בעיר העתיקה המשתייך לזרם הנוצרי היווני-אורתודוקסי.

#העיר_העתיקה #קבלת_האחר #מרכז_אסראיא

اراء احد التجار بالبلدة القديمة حول موضوع التقبل
# مبادرة_التقبل_حياة
# مشروع_البعثة_البابوية………….

http://katzr.net/9535d9

https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/2046003635694485