Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים המזרחית

"כבר עשרות שנים שאנשי הכפר סילוואן מנהלים מאבק על בעלות הקרקעות שלהם ועל רכושם, מאבק מול המתנחלים אשר משתפים פעולה עם ממשלתם בייהוד הכפר. באופן זה, שנה אחר שנה, בתים רבים עברו לשליטתם והם הניפו עליהם את דגלם והתבססו בהם. כך נוצרו מרכזי התנחלות הממוקמים בין בתי תושבי הכפר. מאבק זה הוא מהמאבקים הקשים בעיר.

עם זאת עולה השאלה- מדוע דווקא סילוואן?

המתנחלים מאמינים ששכונת ואדי חילווה בסילוואן היא הגרעין הראשוני של ירושלים, והמקום בו המלך דוד הקים את ממלכתו. כמו כן, הם מאמינים ששכונת אל-בוסתאן היא הגינה האחורית של עיר דוד, ואף סבורים שסילוואן תהיה הכניסה הראשית למקדש כביכול.
זאת, בנוסף לטענתם כי ציר עולי הרגל עבר דרך שכונת סילוואן.

כדי להשיג את מטרותיהם, הם משתמשים במספר דרכים:

– "זכות השיבה של היהודים" – נכסים שהם טוענים שהיו בבעלות יהודית לפני 1948

– הפקעת קרקעות בטענה של טובת הציבור

– זליגת נדל"ן מבעליו

– ולבסוף – 'האפוטרופוס על נכסי נפקדים'. לפי ההגדרה של החוק הישראלי, כל פלסטיני שעזב לכל מקום מחוץ לפלסטין או אפילו אל הגדה המערבית ורצועת עזה נחשב "נפקד". בהתאם לחוק נכסי הנפקדים, מותר לשלטונות הכיבוש להעביר את רכושם של הנפקדים לטיפול האפוטרופוס על נכסי נפקדים, אשר מדינת הכיבוש נותנת לו סמכות מלאה לטיפול בהם.

משפחת סומרין היא אחת מקורבנות החוק הגזעני הזה. כבר 27 שנה שמה שמכונה "מנהל מקרקעי ישראל" מנסה לפנות את המשפחה לטובת עמותת ההתנחלות 'אלע"ד' באמצעות שימוש בחוק נכסי נפקדים, מאז שהוכרז כי אחד מאבות המשפחה נמצא מחוץ למולדת. מאז, המשפחה מסתובבת במסדרונות בתי המשפט.

[ציטוט הדברים של אב המשפחה:] "שלוש משפחות גרות בשתי דירות, אחת מהן היא של 13 נפשות. כשבשנת 1983 נפטר בעל הבית המקורי, שהיה דוד של סבא שלי, האפוטרופוס על נכסי נפקדים החשיב את הבית הזה ככזה שאין בו אף אחד, בזמן שילדיו של הבעלים היו בירדן ב-83'. אז הבית עבר מאיתנו אל האפוטרופוס על נכסי הנפקדים באמצעות בתי המשפט.

"הבית נמצא במרחק כמה מטרים ממסגד אל-אקצא, דרומית למסגד אל-אקצא, ובכניסה הראשית לכפר סילוואן. הוא גם נמצא באמצע מרכז התנחלות גדול.

אנחנו מהווים מכשול מבחינת המתנחלים, מבחינת מרכז ההתנחלות בסילוואן.
הם מנסים להוציא אותנו מפה ככל יכולתם. כלומר, הם מפעילים עלינו לחץ – פסיכולוגי וכלכלי. הם שפכו עלינו מליוני שקלים, הם עושים הכל כדי לפנות אותנו מהבית שלנו.
עוד דבר, אני היום בן 34, ומאז שאנחנו ילדים אנחנו סובלים מזה. והיום – גם הילדים שלנו סובלים מאותו הדבר. הם חיים במצב של פחד מכך שיום אחד הם יפונו מהבית שלהם".

– מרכז המידע של ואדי חילווה – סילוואן

#סילוואן

https://goo.gl/vFMZ8b

https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/1785859618375556