Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים המזרחית

התקשורת העברית דיווחה על מות התינוק שאמו המתנחלת נפצעה בפיגוע ההקרבה [1] בעופרה ביום ראשון שעבר [09/12/18]. המתנחלת הייתה בחודש השביעי להריונה ונפצעה מכדור של הלוחם, אשר הסתלק מהמקום בשלום מיד עם לאחר הירי. [הירי] אילץ אותה ללדת מוקדם, מה שהביא למות הילד היום [13/12/18], בעוד מצבה נשאר יציב."
-מרכז התקשורת קלנדיה

—–
הערת מערכת 0202:
[1] בתיאור הפיגוע בערבית נעשה שימוש במילה "פידאאי", שמשמעותה המילולית היא "אדם המקריב את חיו למיען מטרה מסויימת" או "לוחם המחרף את נפשו", וכך גם תואר המחבל שביצע את הפיגוע. בשיח הפלסטיני משמשת המילה במשמעות "לוחם חופש".
[2] לכתבה באתר וואלה בעניין מותו של התינוק שנרצח בפיגוע בעופרה ראו: http://katzr.net/5f4923

#ירי #עופרה

اعلن الاعلام العبري مصرع الرضيع الذي اصيبت والدته المستوطنة في عملية عوفرا الفدائية الاحد الماضي.
وقد اصيبت المستوطنة وهي حامل في شهرها السابع برصاص الفدائي الذي انسحب من المكان بسلام فور انتهاء عملية اطلاق النار، ما اضطرها لولادة مبكرة ادت اليوم لوفاة الطفل فيما بقيت حالتها مستقرة.
– مركز قلنديا الاعلامي
http://katzr.net/655d56

https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/1977589705869212