Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים המזרחית

"כיצד להתנהג אם מתנחלים תוקפים אותך?
תוריד את הראש שלך
תנענע את הראש שלך
תתחבא טוב
ואם העניין מצריך זאת
תעזוב ותשאיר להם את הארץ
זה מה שרוצה מנהלת התעבורה והתחבורה [של הרשות הפלסטינית]."
– ענאתא ניוז

[תרגום הכיתוב בתמונה:]
"מנהלת התעבורה והתחבורה – ראמאללה ואל-בירה:

כיצד להתנהג אם מתנחלים תוקפים אותך?
1. אם זיהית מתנחלים מרחוק – תנסה לשוב על עקבותיך מיד.
2. אם נתקלת בהפתעה במתנחלים – תבקש מהנוסעים שאיתך להוריד את ראשם כמה שניתן כדי להימנע מפגיעה מאבנים.
3. תתרכז בנהיגה ולא באבנים כדי שלא תתבלבל וכדי להימנע מתאונות דרכים.
4. אל תעצור ליד התקהלויות של מתנחלים כדי להימנע מכך שיתקפו אותך.

בברכת ביטחון לכולם"

[תרגום תגובות נבחרות:]
– "אני רואה שמנהלת המעברים נתנה פתרונות לביטחון הנוסעים והפתרונות שלה נכונים… כלומר, מה אתה כבר רוצה שיעשה [נהג] מונית עם נוסעים?! אתה רוצה שהוא יחשוף את הנוסעים לסכנה וידלג בין המתנחלים? זה ברור שההבנה שלך שגויה, אדמין"
– "לך תצא ותדרוס"
– " 5. תעצום ותפקח את העיניים, יש מצב שתגיע לבית חולים"
– " 6. תרד מהרכב ותן להם לשבור אותו.
7. תחזור לנסוע.
8. תלך בשקט ובדממה 😑 "

#תחבורה

كيف تتصرف في حال هاجمك المستوطنين؟!
اخفض رأسك
دلدل رأسك
تخبى منيح
وإن لزم الأمر
هاجر واتركلهم البلد
هيك بدها مديرية النقل والمواصلات
– عناتا نيوز
[من التعليقات:]
"- انا شايفه مديرية النقل اعطت حلول لسلامة الركاب وحلولها صحيحه ..يعني انت شو بدك يعمل تكسي معو ركاب !! بدك يعرض الركاب للخطر وينط فيهم بين المستوطنين
واضح عندك سوء فهم يا ادمن"
"- روح طالعة ادعس"
"- خامسا غمض عين وفتح عين احتمال تكون بالمستشفى "
"- سادسا انزل وخليهم يكسرو سياره
سابعا ارجع اركب
ثامنا ارحل بصمت وسكوت 😑"
http://bit.ly/2BjbvLH

https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/1978375995790583