Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים המזרחית

"בית חנינא רחוב 112
סגרו את הבור אחרי שהגברת נארימאן הגישה תלונה למרכז השירות העירוני במספר 025314500
תודה לה ולכל מי שתרם לפתרון הבעיה
יד ביד לעבר חיים טובים יותר 🤝
אינתיסאר 🙂

– מיני אקטיב

—–
הערת מערכת 0202:
מיני אקטיב הוא ארגון התנדבותי של נשים מזרח ירושלמיות הפועלות בתחומים חברתיים וקהילתיים. אחד הפרויקטים הבולטים שלהן הוא יצירת רשת של פעילות קבועות המדווחות למוקד העירוני על תקלות בתחום התשתיות והתברואה בשכונות מזרח ירושלים.

#מיני_אקטיב #בית_חנינא

بيت حنينا شارع ١١٢
تم تسكير حفره بعد ان قامت السيدة ناريمان بتقديم شكوى لمركز الخدمات البلدي على الرقم 025314500
شكرا لها ولكل من ساهم لحل المشكله
يدا بيد نحو حياة افضل 🤝
انتصار 🙂

– ميني اكتيف\Mini active

https://www.facebook.com/1403064266655095/posts/1983257595302423